Ny norsk håndbok i vaktkirurgi

Henrik Røkkum Om forfatteren
Artikkel

Dehli, Trond

Losvik, Ole Kristian

Lommekirurgi

En håndbok i kirurgisk vaktarbeid. 181 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014. Pris NOK 298

ISBN 978-82-02-44191-3

Et ferskt tilskudd til mangfoldet av kirurgiske håndbøker er den norske Lommekirurgi. Forfatterne befinner seg i hver sin ende av spesialiseringsløpet i kirurgi og har til sammen over 15 års erfaring som primærvakt. Som tittelen insinuerer, er intensjonen at boken skal kunne bæres i frakkelommen og være en lett tilgjengelig veileder ved de vanligste utfordringene man kan møte i kirurgisk vaktarbeid. Den er innbundet i myke permer med god papirkvalitet. Formatet er noe større enn andre håndbøker, men den passer godt i frakkelommen.

Boken er systematisk oppbygd med åtte kapitler og tilhørende underkapitler som til en viss grad rettferdiggjør fraværet av stikkordregister. Innledningsvis gis en kort innføring i «hvordan bli kirurg» og «hvordan ha vakt», og det er lett å kjenne seg igjen i problemstillingene som beskrives her. Videre omtales de vaktbærende grenspesialiteter, skader og infeksjoner i respektive kapitler. Ett kapittel tar for seg vanlige problemstillinger hos «den kirurgiske pasient», som postoperative komplikasjoner og blodfortynnende medisiner. Det siste kapitlet i boken inneholder aktuelle tabeller og skåringssystemer, mal for kirurgisk innkomstjournal og operasjonsliste i generell kirurgi.

Boken er strukturert og velskrevet med et lettfattelig språk. Den gir en kortfattet og god oversikt over utredning og behandling av vanlige akuttkirurgiske tilstander og inneholder også praktiske tips vedrørende diagnostikk og prosedyrer. Den er mindre stikkordpreget enn andre håndbøker, noe som gjør den lettlest. Teksten er beriket med egenopplevde kasuistikker, relevante tabeller, definisjoner og historiske «fun facts» som gjør den både morsom og interessant å lese. Til flere av temaene er det også oppgitt referanser for videre lesning. Boken inneholder fine bilder, illustrasjoner og røntgenbilder, men det kunne med fordel ha vært mer av dette. Jeg savner også omtale av relevante medisinske problemstillinger man kan møte på vakt, som inflammatorisk tarmsykdom, diabetes mellitus osv.

Lommekirurgi er en god norsk håndbok, og jeg mener den egner seg godt for studenter og nyutdannede leger i kirurgisk vaktarbeid. Jeg vil tro at alle i målgruppen for denne boken også har en smarttelefon i lommen. Kan man håpe at den også kommer som applikasjon til iOS/android?

Anbefalte artikler