Inseminasjon er et godt alternativ til in vitro-fertilisering

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Intrauterin inseminasjon gir like gode resultater som in vitro-fertilisering ved uspesifisert infertilitet og lett redusert sædkvalitet.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Intrauterin inseminasjon med mannens sæd kombinert med kontrollert ovarial hyperstimulering er en enklere behandling ved ufrivillig barnløshet enn in vitro-fertilisering (IVF). Imidlertid er sjansen for graviditet lav, mellom 10 % og 15 % per påbegynt behandling, og ofte modnes flere follikler samtidig. I en randomisert studie med 600 par ble denne metoden sammenliknet med tradisjonell IVF-behandling med innsetting av ett embryo og med IVF-behandling i modifisert naturlig syklus (1).

Det ble utført opptil seks sykluser med inseminasjon, tre sykluser med tradisjonell IVF-behandling og seks sykluser med IVF-behandling i modifisert naturlig syklus i løpet av 12 måneder. Fødsel av et friskt barn etter et svangerskap med bare ett foster forekom hos 47 % av parene med inseminasjon, hos 52 % med IVF-behandling og hos 43 % med IVF-behandling i modifisert naturlig syklus. Flerlingsvangerskap forekom hos henholdsvis 7 %, 6 % og 5 %.

– Denne store multisenterstudien gjenspeiler den kliniske hverdagen, mener overlege Erling Ekerhovd ved Fertilitetsavdelingen Sør, Telemark Sykehus. – At inseminasjon er et godt alternativ til in vitro-fertilisering for visse pasientgrupper, er i samsvar med tidligere studier. Denne studien omfattet bare par med uspesifisert infertilitet eller med lett redusert sædkvalitet hos mannen, ikke der det var uttalt endometriose hos kvinnen eller sterkt nedsatt sædkvalitet hos mannen. Høyere forekomst av flerlinger i denne studien enn det som er vist tidligere ved innsetting av ett embryo, skyldes at man enkelte ganger – på tross av studiedesignen – valgte å sette inn to embryoer, enten på grunn av nedsatt embryokvalitet eller fordi pasienten ønsket det. Som lege må man bruke både hjernen og hjertet, noe de har gjort her, avslutter Ekerhovd.

Anbefalte artikler