Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Hanne Støre Valeur

Leder

Gro Berntsen
Per Erlend Hasvold

Brev til redaktøren

Erik Waage Nielsen
Knut Tore Lappegård
Harald Thidemann Johansen
Carl Ditlef Jacobsen
Bjørn Hilt

Rettelser

Karl-Friedrich Amthor
Tom Pedersen
Ketil Berg Olsen

Kommentar og debatt

David Benee Olsen
Christopher Elnan Kvistad
Lars Thomassen
Gunnar Moen
Halvor Næss

Nyheter fra Statens legemiddelverk

Fra andre tidsskrifter

Inge Rasmus Groote

Verdens helse

Matilde Risopatron Berg

Intervju

Originalartikkel

Una Ørvim Sølvik
Elisabeth Sellevoll Løkkebø
Ann Helen Kristoffersen
Anne Vegard Stavelin
Stein Binder
Sverre Sandberg

Oversiktsartikkel

Kristin Ingeleiv Løken-Amsrud
Andreas Lossius
Øivind Torkildsen
Trygve Holmøy

Noe å lære av

Michelle Hanlon
Åse Haugstvedt

Internasjonal medisin

Per-Henrik Randsborg

Språkspalten

Mats Julius Stensrud

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Skaar Fjellhaug

Anmeldelser

Øivind Larsen
Ingegerd Frøyshov Larsen
Åslaug Helland
Marie Eikemo
Jørgen G. Bramness
Kåre I. Birkeland
Olav Røise

Legelivet

Olaf Gjerløw Aasland
Cecilie Therese Hagemann

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing
Christine Rian Johannessen
Stein Runar Østigaard
Arne Stray-Pedersen
Inger Heimdal Stenseng

Gjesteskribent

Åshild Ulstrup