LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Tidsskriftet er Legeforeningens medlemsblad – og en vitenskapelig publikasjon. For å opprettholde en troverdig profil som medisinsk tidsskrift kreves bevissthet rundt redaktørens rolle og hva redaksjonell frihet innebærer

Sikker redaksjonell frihet

Trygg egenkontroll av warfarinbehandling

Pasienter som gjennomførte et opplæringsprogram, hadde like god eller bedre kontroll på sin warfarinbehandling under egen kontroll enn ved konvensjonell oppfølging. Dette viser en studie fra Bergen. Det var ingen signifikant forskjell i tid i terapeutisk område, og andelen ekstremverdier var lavere.

Egenkontroll av warfarinbehandling

Multippel sklerose og miljø

Forekomsten av multippel sklerose er økende, både i Norge og på verdensbasis. Miljøfaktorer som Epstein-Barr-virus, infeksjon, røyking og lave nivåer av vitamin D er assosiert med økt risiko for å utvikle multippel sklerose, men det er uklart om slike faktorer har kausal betydning.

Miljøets betydning ved multippel sklerose

En mann i 50-årene med kolitt og facialisparese

Det er lett å overse riktig diagnose når pasientens symptomer kommer fra flere organsystemer og tilstanden oppfattes som sjelden eller utenfor eget fagområde. Les og lær om en homofil mann med plager fra både mage, tarm, ledd, øyne, munnhule og genitalia og med nevrologiske utfall.

En mann i 50-årene med kolitt og facialisparese

Kirurg, forsker og redaktør

Går det an å være toppforsker og toppkirurg på én gang? Ja, mener Kjetil Søreide, som er professor ved Stavanger universitetssjukehus. Men det forutsetter prioritering og noen forsakelser, sier han. Søreide er dessuten redaktør i prestisjetidsskriftet British Journal of Surgery og er glad i å tenke og skrive.

En entusiastisk altmuligmann

Anbefalte artikler