ERC-støtte til norsk kreftforsker

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Eliv Lund. Foto: Elisabeth Øvreberg, Universitetet i Tromsø
  Eliv Lund. Foto: Elisabeth Øvreberg, Universitetet i Tromsø

  Eiliv Lund (f. 1947), kreftforsker og professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, har som første nordmann fått det europeiske forskningsrådets (ERC) kommersialiseringsstøtte – «proof of consept». Støtten gis til dyktige søkere med usedvanlig gode prosjekter eller med solid bakgrunn. Lund var blant 59 fremragende forskere som i februar 2015 ble innvilget «proof of concept».

  Lund leder prosjektet Kvinner og kreft, som inkluderer 172 000 norske deltakere og en biobank med 50 000 blodprøver og nedfryst vev fra brystkreftsvulster. I forbindelse med dette prosjektet har han utviklet en blodprøvemetode som kan brukes til å påvise brystkreft. Metoden er enkel og rimelig. Den kan brukes sammen med andre diagnosemetoder og dermed også bidra til å redusere antall feildiagnoser, ifølge Forskningsrådet (1). Siden testen utgår fra en blodprøve, vil den kunne være til stor nytte i de deler av verden der man ikke har tilgang til mammografi (2). Lund får 1,3 millioner kroner (150 000 euro) for en periode på ett år for å undersøke mulighetene for å kommersialisere blodprøvemetoden han har utviklet på grunnlag av egen tidligere ERC-støttede genforskning.

  ERCs «proof of concept» tildeles kun forskere som allerede har mottatt tilskudd fra organisasjonen. Disse kan søke om tilleggsfinansiering for å utvikle innovasjonspotensialet til en idé fra sitt ERC-prosjekt. I 2008 fikk Lund 20 millioner kroner for fem år til finansiering av sitt grunnforskningsprosjekt.

  Det europeiske forskningsrådet ble etablert i 2007 som en del av EUs sjuende rammeprogram for forskning (FP7). De skal støtte grensesprengende forskning. Stipendene gis til enkeltforskere og har høy prestisje. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon i regi av det europeiske forskningsrådet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media