Langvarig effekt av hepatitt E-vaksine

Verdens helse Infeksjonssykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Infeksjon med hepatitt E-virus er en vanlig årsak til akutt hepatitt. Sykdommen er potensielt livstruende for utsatte grupper. Nå er langtidseffekten av en vaksine mot viruset undersøkt.

  I en oppfølgingsstudie fra Kina er den beskyttende effekten av en vaksine mot hepatitt E-virus undersøkt (1). I 2007 ble 112 604 friske voksne randomisert til enten å få tre doser med hepatitt E-vaksine eller tre doser med hepatitt B-vaksine i en fase 3-studie av korttidseffekt av vaksinene.

  Deltakerne fra den opprinnelige studien ble fulgt i minimum fire år, med måling av antistoff-IgG mot hepatitt E-virus samt registrering av tilfeller av hepatitt. Diagnosen akutt hepatitt ble stilt hos pasienter med kliniske symptomer på sykdommen av varighet tre dager eller mer og samtidige ALAT-verdier på minst 2,5 ganger øvre normalverdi. Blodprøver fra disse pasientene ble deretter testet for å avgjøre hvilket hepatittvirus infeksjonen skyldtes.

  I løpet av studieperioden ble det påvist sju tilfeller av hepatitt E-infeksjon i gruppen som fikk vaksine mot hepatitt E-virus (0,3 tilfeller per 10 000 personår), og 53 tilfeller i gruppen som fikk vaksine mot hepatitt B-virus (2,1 tilfeller per 10 000 personår). Dette tilsvarte en vaksineeffektivitet på 86,8 % (95 % KI 71 – 94 %).

  Av deltakerne som var seronegative før vaksinering og fikk vaksine mot hepatitt E-virus, hadde 87 % påvisbare antistoffer mot viruset etter 4,5 år. Av dem som fikk vaksine mot hepatitt B-virus, utviklet kun 9 % antistoffer mot hepatitt E.

  Forskerne konkluderer med at immunisering med vaksine mot hepatitt E-virus ga vedvarende tilstedeværelse av antistoffer i blodet og beskyttelse mot hepatitt E-infeksjon i opptil 4,5 år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media