Høies legoklosser

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Med en noe haltende allegori om bygging av legotårn når klossene er spredt over hele huset, la helseminister Bent Høie 7. mai frem stortingsmeldingen om helse- og omsorgstjenester i kommunene. Det har ikke skortet på ambisjonene – for noe over et år siden ble meldingen forhåndsvarslet med ord som «paradigmeskifte».

Utviklingen i sykehusene har over år vært entydig: færre senger, kortere liggetid og større avstander. Det har gitt kommunene flere og tyngre oppgaver – noe samhandlingsreformen alene ikke kunne løse. Regjeringens diagnose er derfor lett å stille seg bak: Primærhelsetjenesten er oppstykket og helheten mangler. Løsningen som foreslås er heller ikke egnet til å skape politisk splid: Vi trenger en enhetlig helse- og omsorgstjeneste.

Men resepten er, med noen unntak, skuffende lite konkret – på sentrale områder er regjeringens anbefaling enda mer utredning. Paradigmeskiftet må vente, mens regjeringen leter etter flere legoklosser under sofaen.

Anbefalte artikler