Mindre muskelsvinn etter trening ved akutt lungesvikt

Fra andre tidsskrifter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Studier hos mus bidrar til å forklare mekanismen bak den gunstige effekten av tidlig mobilisering ved akutt lungesviktsyndrom.

  Akutt lungesviktsyndrom (acute respiratory distress syndrome, ARDS) er en inflammatorisk tilstand utløst av alvorlig infeksjon, traume og/eller sirkulasjonssvikt og er forbundet med høy dødelighet. Tidlig mobilisering synes å ha gunstig effekt, men kunnskapen om hvilke mekanismer som er involvert er mangelfull.

  I en nylig publisert studie ble mus med akutt lungeskade, indusert av endotoksiner, 24 timer senere trent i tredemølle i to dager (1). Moderat trening i korte perioder bidro til mindre muskelsvinn, men det gjorde ikke høyintensitetstrening i lengre perioder. Moderat trening reduserte produksjonen av granulocyttkolonistimulerende faktor (G-CSF) og granulocyttinfiltrasjonen i lungene. Det var også lavere G-CFS-nivåer hos pasienter med akutt lungesviktsyndrom som ble mobilisert tidlig enn hos pasienter som ikke ble det.

  – Nye studier har vist at tidlig mobilisering av pasienter med akutt lungesviktsyndrom bidrar til mindre muskelsvinn og raskere gjenopptakelse av spontanventilasjon, sier professor Lars J. Bjertnæs ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. – I denne studien svekket musenes trening muskelringfinger 1 (MuRF1)-mediert atrofi av ekstremitets- og respirasjonsmuskulaturen og forbedret regenereringen av muskelstyrke. Blokkering av G-CSF-reseptorene reduserte granulocyttinfiltrasjon i lungene, men hemmet ikke muskelforandringene hos musene. Flere studier trengs for å forklare mekanismene bak denne positive virkningen av fysisk trening og for å utvikle adekvat behandling, sier Bjertnæs.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media