God ny bok om seksualitet

Haakon Aars Om forfatteren
Artikkel

Vildalen, Stéphane

Seksualitetens betydning for utvikling og relasjoner

249 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 399

ISBN 978-82-05-41012-1

Seksualiteten satt inn i et utviklings- og relasjonsperspektiv knytter denne utgivelsen til samfunns-, psykologi- og sexologifagene. Forfatteren ønsker å få satt opp seksualitet på studieplaner og pensumlister, noe som i dag fortsatt er fraværende. Det ligger i kortene at hun tenker på studenter både innen helse-, pedagogikk- og sosialfagutdanningene.

Forfatterens intensjon er todelt: For det første vil hun vise at seksualiteten er tett integrert i menneskets utvikling og dets relasjoner, der seksualitetens hovedfunksjon er å danne relasjoner som sikrer overlevelse gjennom ivaretakelse, god psykisk og fysisk helse og reproduksjon. For det andre vil hun gi en gjennomgang av psykolog og sexolog Thore Langfeldts 40-årige banebrytende bidrag innen sexologien.

Det er tre deler. Den første delen omhandler seksualitet som et grunnleggende relasjonelt fenomen, integrert i den generelle utviklingen fra menneskets fødsel til død. I del to belyser og problematiserer forfatteren seksuelle overgrep. Forståelsen for hva overgrep er, utvides og avklares. I tillegg til overgrep mot barn og eldre drøftes overgrep satt i system, for eksempel gjennom lovverk eller krig. Hun utdyper hvem overgriperen er. I den tredje og siste delen påpeker forfatteren behovet for en ny forståelse av seksualitet og implikasjonene dette har for samarbeid mellom læreinstitusjoner og helsevesen. Hun retter søkelyset mot den manglende sexologiske kunnskapsformidlingen i utdanningene.

Dette er en god og viktig bok både for fagfolk og utdanningenes studieplaner. I tillegg til å se seksualiteten som integrert i menneskets generelle utvikling og relasjoner, defineres den inn i samspillet mellom menneskets biologi og psyke. Dette synliggjør nødvendigheten av å ta hensyn til seksualiteten når man skal hjelpe mennesker, uavhengig av i hvilken livsfase eller situasjon mennesket befinner seg.

To agendaer, det kan virke forvirrende, selv om innholdet i begge uløselig hører sammen. Studenter utenfor sexologistudiene er antakelig mindre opptatt av historikk og utvikling av sexologi som fag. De jakter snarere på konkret stoff som bidrar til kunnskap og forståelse for bedre å kunne hjelpe pasientene de møter i sin kliniske praksis. Og det finner de her.

Boken er viktig og nyttig både for leger, andre fagfolk og studenter. Den bør absolutt ikke bli oversett – verken som fag- eller pensumbok.

Anbefalte artikler