()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For amerikansk ungdom er selvmordsratene høyere på landet enn i byer og tettbebygde strøk. Forskjellen ser ut til å øke.

  I en landsdekkende studie i USA ble det i perioden 1996 – 2010 registrert rundt 66 600 selvmord hos ungdom i alderen 10 – 24 år (1). Selvmordsraten var dobbelt så høy i rurale strøk som i urbane strøk for både gutter (hhv. 19,9 og 10,3 selvmord per 100 000) og jenter (hhv. 4,4 og 2,4 per 100 000). Forskjellen økte over tid. Og det ble vanligere med henging og andre kvelningsmetoder, mens bruk av våpen gikk ned.

  – Denne studien viser at det er en sammenheng mellom bosted og selvmord hos ungdom i USA, men den kan ikke si sikkert at det å leve i rurale områder gir økt risiko for selvmord, påpeker Lars Lien, som er leder for Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet, og professor ved Høgskolen i Hedmark. – Det kan snarere være andre risikofaktorer som samvarierer med grad av urbanisering, slik som tilgjengelighet til behandling og oppfølging av psykisk sykdom, sier han.

  – Studien kan ha relevans også for Norge på grunn av økende fraflytting fra landsbygda og økende urbanisering. Det gir færre jobber og dårligere sosiale nettverk for dem som blir igjen i bygda, sier Lien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media