Meldte dødsfall

Artikkel

Halvor Brandt 11.3. 1944–5.3. 2015

Jan-Åke Roland Johannesson 16.2. 1946–5.3. 2015

Per Gunnar Eng 8.12. 1937–2.3. 2015

John Bjørn Nilsen 30.5. 1942–21.2. 2015

Arne Serck-Hanssen 28.2. 1925–27.11. 2014

Anbefalte artikler