Re: Den vanskelige prostatakreften

Gry Anette Lund Om forfatteren
Artikkel

Svar til Anders Taraldset: Å skille klinisk signifikant cancer fra indolente cancerforandringer er urologiens store utfordring. Flere studier har vist at sjansen for å ha kreftceller i prostatakjertelen grovt regnet tilsvarer mannens alder i prosent. Det er nylig publisert en systematisk gjennomgang av disse studiene i International Journal of Cancer (1).

Anbefalte artikler