Virus og kreft

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hudnall, S. David

  Viruses and human cancer

  386 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2014. Pris EUR 120

  ISBN 978-1-4939-0869-1

  Virus spiller en rolle i kreftutviklingen, og det er estimert at 15 % av verdens krefttilfeller er virusrelatert. Man vet i dag om sju kreftfremkallende virus som kan bidra i utviklingen av kreft i nasopharynx, lever, hud, lymfeknuter, livmorhals, glatt muskulatur og endotel.

  I denne boken om virus og kreft bruker forfatterne ett kapittel på historikk innen feltet, med påfølgende to kapitler om hvert virus, ett om viral patogenese og vertens respons, og ett om epidemiologi og sykdommene som er assosiert med det aktuelle viruset.

  Kapitlene er skrevet av internasjonale eksperter fra Asia, Europa og USA. Redaktøren, David Hudnall, er patolog ved Yale University School of Medicine. Boken er godt illustrert, med både foto av snitt og sykdomsmanifestasjoner, i tillegg til skjematiske figurer som illustrerer reaksjonsveiene involvert i kreftutviklingen. Helt til slutt er det et appendiks med patologisnitt av virusassosierte svulster. Boken egner seg godt både til studenter, leger og forskere.

  I 1907 ble det for første gang vist at et cellefritt medium, ekstrahert fra vorter, kunne indusere vorter. Guiseppe Ciuffo laget et ekstrakt fra hudvorter og induserte vorter på seg selv. Nesten 70 år etterpå ble forbindelsen mellom den skyldige vortedanneren, humant papillomavirus (HPV), og kreftutvikling identifisert. Det siste tumorrelaterte viruset som ble identifisert, var Merkelcelle-polyomavirus, som ble beskrevet i 2008.

  I 14 kapitler gjennomgår forfatterne Epstein-Barr-virus, hepatitt C-virus, hepatitt B-virus, humant papillomavirus, humant T-celleleukemivirus type 1 (HTLV-1), Kaposis sarkom-assosiert virus og Merkelcelle-polyomavirus. Kapitlene er oppdaterte, med ferske referanser. Cellulære forandringer, symptomer på virussykdommen, behandling og forebygging er blant temaene som diskuteres. Det er et godt oppslagsverk for dem som er ute etter detaljkunnskap, og for dem som ønsker en oversikt. Ulempen med slike bøker er at de fort blir utdatert på fagområder i rask utvikling.

  Dette er et spennende felt innen folkehelsen ettersom gode vaksiner kan benyttes i forebygging av sykdommene. Jeg anbefaler utgivelsen for alle som arbeider innen feltet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media