Siden sist

Artikkel

Siden sist er det utvilsomt originalartikkelen om infeksjoner i sår som er suturert på legevakt som har fått størst oppmerksomhet. Den ble på få dager spredt til over 8 000 mennesker via Facebook og har også fått flest sidevisninger på tidsskriftet.no.

Vi registrerer også at en kommentar av Sigbjørn Rogne fra 2014, der han skiver om behandlingen av pasienter med multippel sklerose, plutselig er mye lest på nettsidene til tidsskriftet.no de siste ukene.

Ellers ligger fortsatt Tore Midtvedts bekymringsmelding om antibiotika i kyllingfôr høyt på listen over saker med flest sidevisninger.

Og intervjuet med allmennlege Morten Bain fra Lofoten har virkelig slått an – det har fått mange, mange sidevisninger.

Fra Facebook:

#Jorunn Gulbrandsen: «Det finnes noen enere…»

#Allis Arctander: «Han er vi stolt av i Lofoten»

På Twitter er det helt klart Eirik Methlie Hagens anmeldelse av appen han ikke visste at han trengte som har fått flest retweets og favorittmarkeringer de siste ukene.

Anbefalte artikler