Historisk perspektiv på allergologiens mangfold og utvikling

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bergmann, Karl-Christian

  Ring, Johannes

  History of allergy

  425 s, tab, ill. Basel: Karger, 2014. Pris CHF 115

  ISBN 978-3-318-02194-3

  Denne spesialutgaven fra Karger er dedikert til alle allergiinteresserte leger og deres pasienter. Den dekker hele allergologiens om-råde, med sykdomsspekter og bakenforliggende mekaniser, der trådene trekkes fra flere tusen år tilbake og oppdateres frem til 2013.

  Med 63 bidragsytere har K.C. Bergmann og J. Ring redigert denne boken på en oversiktlig måte i fem hovedkapitler: 1. Allergy through 20 centuries, 2. Most common allergic diseases, Historical reflections in understanding. 3. Mechanisms of allergy, Important discoveries, 4. Detection of environmental influences and allergens, 5. Progress in allergy management. I tillegg er det et kapittel med intervju av 13 pionerer innen fagfeltet, og et kapittel med en oversikt over de viktigste internasjonale allergiforeningene. Det er også et nettbasert supplement med to filmer. Det er 257 illustrasjoner, hvorav 127 er i farger, og 20 tabeller. Boken er solid innbundet og har førsteklasses papirkvalitet.

  I forordet blir det gjort oppmerksom på at noen områder er omtalt av flere forfattere, og at beskrivelser av samme hendelse/fenomen kan avvike noe, avhengig av personlig preg. Dette synes ikke å forringe totalinntrykket. Boken inneholder mange interessante sykdomsbeskrivelser fra oldtiden som kan gjenkjennes i dagens sykdomsspekter. Hver atopiske sykdom er beskrevet for seg med forhistorie og utvikling/kartlegging av bakenforliggende mekanismer, nomenklatur og utvikling av medikamentell behandling. Oppdagelsen av IgE er spennende lesning. Kartlegging av torskeallergenet og standardisering av allergener er viet god plass, der K. Aas og S.K. Elsayeds arbeider er beskrevet. G. Rajka og J.M. Hanifins diagnostiske kriterier for atopisk eksem er selvfølgelig med, i tillegg til, fra nyere tid, E. Florvaags «pholcodine-story». Utover det har jeg ikke oppdaget andre norske faglige bidrag som er nevnt. Ellers er mange store forskningsmessige oppdagelser, som er blitt beæret med nobelpriser i fysiologi eller medisin, beskrevet.

  Jeg vil ikke anbefale å lese boken fra perm til perm, men å velge ut kapitler som fenger interessen, og som man ønsker en fordypning i, både historisk og vitenskapelig. For foredragsholdere vil det være mange «gullkorn» å presentere i forskjellige forsamlinger.

  Hvis jeg skal trekke frem noe negativt, er noen kapitler vel omfattende og detaljerte, mens andre er mindre utdypende. Filmene er historisk interessante, men den engelske tekstingen (valgfri) er elendig. Boken er oppdatert i 2013, men har ikke fått med historien om alfa-gal og den senanafylaktiske reaksjonen på rødt kjøtt hos pasienter bitt av flått (1). Jeg anbefaler boken både som oppslagsverk og fordypning i allergienes spennende historie.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media