Vil styrke folks tro på helsevesenet

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Leger og pasienter står frem og forteller om et system som svikter. Presidentkandidat Marit Hermansen (50) vil jobbe for å ruste opp den offentlig finansierte helsetjenesten.

  Marit Hermansen stiller som presidentkandidat i Legeforeningen. Foto Christine Rian Johannessen
  Marit Hermansen stiller som presidentkandidat i Legeforeningen. Foto Christine Rian Johannessen

  28. mai velges Legeforeningens nye president på landsstyremøtet i Trondheim. Hermansen er eneste kandidat fra sentralstyret.

  – Jeg er den rette fordi jeg kan og vil! Fastlegen har vært leder for Norsk forening for allmennmedisin i fire år og har sittet to år i Legeforeningens sentralstyre.

  – Gjennom mange år og posisjoner har jeg fått lov til å bryne meg på oppgaver og utfordringer som har gitt meg bred erfaring. Legeforeningen trenger en leder som kjenner både primær- og spesialisthelsetjenesten. Jeg er godt forberedt på de utfordringene vi står overfor.

  Styrke det offentlige

  Styrke det offentlige

  Hermansen mener Legeforeningens største oppgave fremover vil være å jobbe for en styrket offentlig helsetjeneste.

  – Gjennom vårt oljeeventyr har Norge vokst fra å være en av de fattigste nasjonene i utkanten av Europa, til ett av verdens rikeste land. Vi burde hatt verdens beste helse-vesen – det har vi ikke.

  Myndighetene leverer ikke på oppdraget, mener hun.

  – Flinke fagfolk står frem og forteller om et system som svikter. Befolkningen må gjenvinne troen på det norske helsevesenet. Det vil jeg jobbe for.

  – Hvilke andre saker vil være viktige for deg?

  – Legeforeningen må være en motvekt til det som lenge har preget den norske samfunnsutviklingen: Stadig mer kontroll og rapportering som ikke kommer pasientene til gode.

  Hun fortsetter

  – Gode arbeidsforhold er også en viktig sak. Trygge rammer for yrkesutøvelsen er avgjørende for å gi stabile og gode helsetjenester. Det var en stor seier da faste stillinger ble fremforhandlet med Spekter. Det er et tøft arbeidsmarked og vi hører historier om langvarig hospitering uten lønn og vikarstillinger av tvilsom karakter. Dette må vi følge nøye med på.

  Legeforeningen som faglig aktør

  Legeforeningen som faglig aktør

  Legeforeningen organiserer nesten alle norske leger. Det gir en unik posisjon – og et stort ansvar, understreker presidentkandidaten.

  – Norske pasienter og fagfolk trenger Legeforeningen som en sterk, myndighetsuavhengig faglig aktør. Det er ingen andre som har kunnskap eller ressurser til å ta dette oppdraget, sier Hermansen og bruker Norsk nevrologisk forening og deres arbeid for akutt nevrologi som et eksempel.

  – Hvis ikke Legeforeningen tar denne rollen vil andre få definisjonsmakten og faget vil forvitre. Dette vil jeg jobbe for.

  – Hvilke personlige egenskaper gjør deg egnet som president?

  – Jeg er jordnær, tydelig og lett til sinns. Jeg er god på å formidle det jeg står for og mener at jeg har et godt politisk og verdimessig kompass innebygd.

  Hun trekker videre frem kombinasjonen av handlekraft og samarbeidsevner.

  – Jeg kan være standhaftig, samtidig som jeg er god til å finne løsninger der det er mulig. Jeg liker å lede prosesser og jobbe frem gode løsninger sammen med dem rundt meg.

  Fransk og familie

  Fransk og familie

  Marit Hermansen har alltid tenkt at hun er heldig som har funnet stor glede i arbeidet sitt. – Det er flest hverdager i livet og derfor er det så viktig å finne inspirasjon i det daglige arbeidet. Og så har jeg lett for å le. Latter og moro gir meg overskudd og liver opp arbeidsdagen.

  – Hvor henter du ellers krefter og energi?

  – Jeg har etter hvert funnet noen gode havner for meg: Hjemme på gården en sommermorgen på trappen med en kopp kaffe, eller på skitur rundt Skeikampen hvor vi har hytte. Og så blir jeg alltid lykkelig av å være i Frankrike og snakke fransk.

  Aller viktigst er familien.

  – Når det kommer til stykket er det mannen min Lars og ungene mine som er de viktigste i livet mitt. De er på ett vis alt som betyr noe.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media