()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

  Kunngjøringer

  Kunngjøringer

  Endringer i spesialistreglene i klinisk farmakologi

  Endringer i spesialistreglene i klinisk farmakologi

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt endringer i spesialistreglene i klinisk farmakologi som innebærer en forenkling av dagens regelverk og en tydeliggjøring av kravet til tjeneste i godkjent utdanningsinstitusjon for klinisk farmakologi.

  Det er gitt anledning til å søke om spesialistgodkjenning i klinisk farmakologi etter gamle eller nye spesialistregler i en overgangsperiode frem t.o.m. 30. 6. 2020. Nye spesialistregler er obligatorisk f.o.m. 1.7. 2020.

  Overgangsordningen for nytt kurskrav

  Overgangsperioden for nytt kurskrav er forlenget slik at man kan søke om spesialistgodkjenning på bakgrunn av gamle kurs, nye kurs eller kombinasjon av disse, t.o.m. 31.12. 2017. Nytt kurskrav er obligatorisk f.o.m. 1.1. 2018.

  Endringene gjøres gjeldende umiddelbart.

  Les de nye reglene her: http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-forening-for-klinisk-farmakologi/nyheter/nye-spesialistregler

  Reglene vil også bli lagt ut på www.helsedirektoratet.no/

  Grønne legekontor

  Grønne legekontor

  Sentralstyret vil inngå et samarbeid med Stiftelsen miljøfyrtårn om et pilotprosjekt som skal revidere de bransjespesifikke sertifiseringskravene til norske legekontor og utarbeide forslag til en «pakkeløsning» for enkel og rimelig miljøsertifisering av norske legekontor.

  Nye regler om åpenhet rundt samarbeid

  Nye regler om åpenhet rundt samarbeid

  Sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger i Europa (EFPIA) har besluttet at finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner vil bli offentliggjort.

  Den norske legemiddelindustriforeningen (LMI) er forpliktet av disse reglene. I praksis innebærer dette at alle økonomiske overføringer fra et legemiddelfirma til en lege vil bli gjort offentlig tilgjengelig på det respektive firmaets nettside.

  Informasjonen gjøres tilgjengelig første gang våren 2016, da med informasjon om overføringer som har funnet sted i 2015. LMI opplyser at den nye praksisen skal bidra til ytterligere åpenhet om samhandlingen mellom industri og leger, for på den måten å styrke allmennhetens tillit til disse relasjonene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media