Gullregn gir røykeslutt?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Cytisin, som finnes i gullregn, er en billig og effektiv medisin for røykeslutt, ifølge en ny studie.

  Illustrasjonsfoto: Rafael Campillo/NTB scanpix
  Illustrasjonsfoto: Rafael Campillo/NTB scanpix

  Det finnes flere legemidler som kan være til hjelp for å slutte å røyke, blant annet vareniklin, nikotinpreparater og bupropion. I en studie fra New Zealand har man undersøkt om cytisin, som ekstraheres fra planten gullregn (Cytisus laburnum), kan brukes til dette formålet (1). Cytisin, som i likhet med vareniklin og nikotin er en acetylkolinagonist, kan ikke patenteres og koster bare en brøkdel av vareniklin.

  1 310 røykere som var motivert for røykeslutt, ble randomisert til behandling med enten cytisin eller nikotinpreparater. Etter seks måneder hadde 143 personer i cytisingruppen og 100 i nikotingruppen vært røykfrie i minst én måned (p = 0,002). Bivirkninger som kvalme, oppkast og søvnforstyrrelser var vanligere med cytisin enn med nikotin.

  – Dette er en interessant studie, sier Frode Gallefoss, som er forskningssjef ved Sørlandet sykehus. – Studien har en pragmatisk inkludering, noe som gir høy overføringsverdi til klinisk praksis. Men det er også klare svakheter: Studien er ikke blindet, oppfølgingstiden er på kun seks måneder, behandlingstiden er ulik gruppene imellom, det er en overvekt av kvinner, og cytisin ble gitt gratis, mens nikotinpreparatene kostet penger. Dessuten var en tredel av deltakerne maorier, noe som kan svekke studiens generaliserbarhet, sier han.

  – Det viktigste nå er å finne ut om cytisin er like effektivt og trygt som vareniklin. For å teste dette kreves en randomisert, kontrollert studie hvor 12-måneders abstinensrater sammenliknes, sier Gallefoss.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media