Ny og oppdatert, men umoderne

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Uldbjerg, Nils

  Damm, Peter

  Jørgensen, Jan Stener

  Obstetrik

  En grundbog. 400 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2014. Pris DKK 575

  ISBN 978-87-628-0924-6

  Forrige danske lærebok for medisinstudenter og jordmorstudenter kom i 2001, og det var nå på høy tid med en ny bok. Med til sammen 46 kapittelforfattere utgår den nye boken fra et samlet dansk obstetrisk miljø, noe som er prisverdig. Et annet positivt trekk er at forfatterne er klinisk aktive.

  Det står i forordet at kapittelforfatterne har fått vide rammer med hensyn til layout og form. Redaktørenes begrunnelse er at forfatterne skulle få mulighet til å uttrykke seg på den måten som falt dem mest naturlig. Man kan lure på om hensynet til forfatterne har vært viktigere enn hensynet til leserne.

  Den redaksjonelle påvirkningen kunne med fordel vært sterkere da kapitlene varierer en del i presentasjonsform og detaljnivå. Noen kapitler er svært godt utstyrt med tekstbokser, illustrasjoner og strukturert i underkapitler, andre kapitler er mer tunglest.

  Redaktørene skriver at de har skåret ned på temaene fosterovervåkning og operative og instrumentelle fødsler, siden dette er stoff som målgruppen ikke trenger å beherske. Det korte kapitlet om fosterovervåkning og asfyksi er helt utmerket. Apgarskår og resuscitering av nyfødte står det ikke noe om, det skal vel dekkes av andre bøker.

  Kapitlene er stort sett velskrevne, interessante og oppdaterte. Men den tradisjonelle feilen i første linje setter på ett vis tonen. Der står det at «en graviditet varer i gennemsnitt 280 dage (40 uger) fra sidste menstruations første dag», til tross for at det i over 25 år har vært allment kjent at gjennomsnittlig svangerskapslengde er 282 – 283 dager. Dette er en tradisjonell og ikke en moderne lærebok, den er ikke kunnskapsbasert og stort sett uten referanser. Det er litt overraskende siden mange av forfatterne også står bak de kunnskapsbaserte kliniske retningslinjene fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG). Lærebøker som ikke følger prinsippene om kunnskapsbasert medisin, får lett preg av kokebøker. Det burde vært skilt mellom hva som er godt dokumentert, og hva som er mindre godt dokumentert, og sentrale referanser burde vært oppgitt – fortrinnsvis til oppsummert forskning. En lærebok bør inspirere studentene til videre lesing, fremkalle kritiske holdninger og formidle hvor forskningsfronten går. Kokebøker duger ikke til dette.

  Den som kjøper boken, får tilgang til e-bokutgaven, hvor det også er en lenke til noen ganske få undervisningsvideoer.

  Boken kan egne seg for medisinstudenter. Jordmorstudenter trenger mer kunnskap siden de skal forberede seg til å ha ansvar for fødsler. Jeg tror imidlertid ikke at denne boken får mange norske lesere. De lærebøkene som finnes på norsk, vil nok bli foretrukket.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media