Kronisk kuldeagglutininsykdom er en egen lymfoproliferativ tilstand

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med kronisk kuldeagglutininsykdom har en særegen type B-cellelymfom i beinmargen.

  Ulla Randen. Foto: Per Marius Didriksen
  Ulla Randen. Foto: Per Marius Didriksen

  Kronisk kuldeagglutininsykdom (chronic cold agglutinin disease, CAD) er en sjelden tilstand der antistoffer mot røde blodceller fører til agglutinering og dermed hemolytisk anemi og sirkulatoriske symptomer, som forverres ved eksponering for kulde. Disse pasientene har tidligere fått svært varierende diagnoser etter beinmargsbiopsi, alt fra «ingen tegn til sykdom» til ulike lymfomtyper. Studier har imidlertid vist at > 90 % har en M-komponent i blodet og at behandling med rituksimab mot B-cellene viste effekt på symptomene.

  I doktorarbeidet mitt undersøkte vi beinmargsbiopsier, beinmargsaspirater og blodprøver fra pasienter med kronisk kuldeagglutininsykdom og inkluderte molekylærgenetiske analyser som både bidro til å karak-terisere tilstanden og til å forklare patogenesen. Vi fant at alle pasientene har den samme klonale lymfoproliferative sykdommen, og at den skiller seg fra alle hittil beskrevne lymfomer. Mutasjon av genet MYD88, som er typisk for lymfoplasmacyttisk lymfom/Waldenströms sykdom, ble ikke påvist. B-cellene brukte også en annen del av immunglobulingenet (IGHV4 – 34) enn andre typer lymfomer. En klinisk studie med kombinert rituksimab- og fludarabinterapi viste bedre effekt enn rituksimab monoterapi, muligens som følge av effekten på plasmacellene.

  Funnene viser at pasienter med kronisk kuldeagglutininsykdom har en særegen lymfoproliferativ tilstand som ikke passer med noen annen lymfomtype, og at kombinasjonsbehandling med antistoff og cytostatika gir god respons.

  Disputas

  Ulla Randen disputerte for ph.d- graden ved Universitetet i Oslo 12.12. 2104. Tittelen på avhandlingen er SmallB-cell lymphoproliferative disorders: further characterization of novel subtypes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media