En ung kvinne med slanke hender

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 554 – 6

  I Tidsskriftet nr. 6/2015 s. 555 skal det i teksten til figur 2 stå: Markert atrofi av de små håndmusklene, dorsalsiden

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media