En ung kvinne med slanke hender

Karl-Friedrich Amthor, Tom Pedersen, Ketil Berg Olsen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 554 – 6

I Tidsskriftet nr. 6/2015 s. 555 skal det i teksten til figur 2 stå: Markert atrofi av de små håndmusklene, dorsalsiden

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler