Nyttig om fedmekirurgi og metabolske følgesykdommer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nguyen, Ninh T.

  Blackstone, Robin P.

  Morton , John M.

  The ASMBS textbook of bariatric surgery

  Volume 1: Bariatric surgery, 501 s, tab, ill. New York, NY: Springer, 2015. Pris EUR 120

  ISBN 978-1-4939-1205-6

  Målgruppen er helsepersonell som er interessert i behandling av fedme. Boken utgis av The American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS). Flere av kapitlene er kirurgisk-teknisk orientert, men en rekke andre forhold blir også omtalt.

  Boken er delt opp i fem deler og 43 kapitler. Første del omhandler blant annet perioperative og anestesiologiske forhold, utviklingen av kirurgien, epidemiologi, fysiologi, virkningsmekanismer, indikasjoner for kirurgi, pasientsikkerhet og behandlingskvalitet. I del to beskriver forfatterne de vanligste prosedyrene og komplikasjonene. I del tre omtaler de revisjonskirurgi og i del fire metabolsk kirurgi. I den femte og siste delen tar de blant annet opp gallesteinssykdom, ikke-metabolske effekter, endoskopi, ungdom og plastikk- og robotkirurgi.

  Flere av kapitlene inneholder illustrative tegninger. Layouten er ryddig. Kapitlene innledes med mål og avsluttes vanligvis med spørsmål med svar bakerst. Det er 76 navn på forfatterlisten, hvorav 67 har affiliasjon til USA. Navn som Buchwald, Dixon, Gagner, Higa, Himpens, Rosenthal, Rubino, og Schauer er inkludert.

  Det er en del overlapping mellom kapitlene, og noen utsagn kunne vært bedre dokumentert. Ett kapittel med samlet og mer systematisk presentasjon av langtidsresultater ville vært nyttig. Jeg savner en grundigere omtale av alternative prosedyrer, som minigastrisk bypass. Enkelte unøyaktigheter finnes, for eksempel i en tabell der antall pasienter forveksles med prosent, og i en vektkurve der BMI forveksles med «percent excess weight loss». Det er en faktafeil i omtalen av en norsk studie av duodenal omkobling, hvor lengden på det felles tarmløpet angis som 50 cm og ikke 1 m, som er korrekt.

  Forfatterne beskriver på en tankevekkende måte fedme som en av de vanligste årsakene til fordommer, og fedme som en kronisk sykdom med kompleks etiologi. Spesielt interessant var omtalen av metabolsk kirurgi, hvor søkelyset er rettet mot behandling av sykdom. Metabolsk kirurgi benyttes, som beskrevet i et eget kapittel, også ved lavere kroppsmasseindeks enn det som anbefales i konsensusuttalelsen fra National Institutes of Health (1991) for «tradisjonell» fedmekirurgi. Kapitlet om revisjonskirurgi inneholder nyttige, praktiske kommentarer.

  Jeg vil anbefale boken som en innføring for alle med interesse for kirurgisk behandling av fedme og metabolske følgesykdommer, og spesielt kirurger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media