Viktige saker på landsstyremøtet

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Er «pasientens helsetjeneste» kun retorikk? Hva skal fremtidens primærhelsetjeneste være? Bør Legeforeningen myke opp sitt syn på akuttfunksjoner i sykehus? Hva må til for å sikre en god grunnutdanning for medisinstudenter?

  Landsmøtet finner sted i Trondheim. Foto Colourbox
  Landsmøtet finner sted i Trondheim. Foto Colourbox

  Spørsmålene stilles under landsstyremøtet i Trondheim 27. – 29. mai. Over 140 delegater fra foreningens ulike organisasjonsledd samles for å sette målene for organisasjonen og velge politisk ledelse for de to neste årene.

  Helseminister Bent Høie innleder og deltar under den helsepolitiske debatten «Pasientens helsetjeneste. Realitet eller retorikk?» med sentrale medlemmer fra Legeforeningen og andre politiske aktører.

  Primærhelsetjeneste og ny sykehusstruktur

  Primærhelsetjeneste og ny sykehusstruktur

  Primærhelsetjenesten vil også være et viktig tema i Trondheim. Regjeringen jobber med en stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste. Landsstyremøtet diskuterer hvordan Legeforeningen skal møte debatten om utfordringer i kommunehelsetjenesten. Sentrale spørsmål vil være: «Hvordan sikre god kompetanse? Hvordan unngå siloorgansiering? Hva skal fastlegens rolle være? Er det nødvendig med større fastlegesentra? Hva slags kompetanse mangler vi i dag?». Hva støtter Legeforeningen, og hva ønsker vi å utfordre?

  Regjeringens varslede nye sykehusstruktur engasjerer svært mange og skal også behandles. Faglig forsvarlighet, nødvendig beredskap og trygghet for befolkningen må veie tyngst i den nye strukturen, skriver Legeforeningen i rapporten Sykehus for fremtiden fra 2014. Spørsmål knyttet til akuttberedskap i lokalsykehus vekker debatt, og sentralstyret ser det som nødvendig at Legeforeningens standpunkter revideres og diskuteres.

  Delegatene inviteres videre til å diskutere grunnutdanningen av medisinere i Norge. Under møtet vil leder av Yngre legers forening legge frem det foreløpige arbeidet til prosjektgruppen som ble nedsatt av sentralstyret i 2014. Gruppen utarbeider en rapport som belyser situasjonen ved de medisinske fakultetene i Norge og ser på muligheten for en økt harmonisering mellom studiestedene og samsvar mellom målbeskrivelser, studieorganisering og læringsutbyttet. Den tar også for seg dimensjonering av utdanningen i Norge, spesielt i forhold til fremtidig behov for leger.

  Følg landsstyremøtet på sosiale medier

  Følg landsstyremøtet på sosiale medier

  De siste årene har mange kunnet følge det som skjer på sosiale medier. Også i år vil det være mulig å følge landsstyremøtet på våre nettsider www.legeforeningen.no/landsstyremotet, Twitter:www.twitter.com/legeforeningen og Facebook: www.facebook.com/legeforeningen.Åpningstalen og flere andre innslag legges ut som video på nettsidene i etterkant av møtet. Saksfremleggene ligger åpent på nettsidene for delegater og andre interesserte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media