Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Aina Schiøtz

I dette nummeret

Nyheter

Michael Bretthauer
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Charlotte Haug
Betty Kalikstad
Lars Gramstad
Geir Ketil Røste
Espen Dietrichs

Medisin og vitenskap

Gunn Kristin Tjoflot
Hans Th. Waaler
Tor Iversen
Johan Fredrik Skomsvoll
Erik Rødevand
Hege Svean Koksvik
Kjell Åsmund Salvesen
Vidar von Düring
Tarjei Rygnestad
Monika Østensen
Sverre K. Steinsvåg
Erik Florvaag
Rune Eggum
Kjell Saatvedt
Harald Brunvand
Terje Strand
Thore H. Pedersen
Jan L. Svennevig
Gunhild Vesterhus Strand
Heidi Wolden
Linda Rykkje
Åshild Gjellestad
Gro Stenerud
Helge Garåsen
Stein Kaasa
Tove Røsstad
Peder Broen

Profesjon og samfunn

Dag S. Thelle
Einar Skoglund
Anders Taraldset
Hans Asbjørn Holm
Dag S. Thelle
Petter Gjersvik
Anette Hylen Ranhoff
Kristin Cordt-Hansen
John Agnar Johansen

Kommentar og debatt

Shahnaz Soudaei
Inger Cecilie Stridsklev
Ingar O. Skalpe
Liv Marie Lægreid
Hallvard Reigstad

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

Hans Kristian Bakke
Ellen Juul Andersen
Anders Taraldset

På tampen