Helsetilsynet kritiserer tsunamirapporten

Artikkel

Evalueringsrapporten etter flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia er for snever, og tar ikke tilstrekkelig for seg innsatsen fra helse- og sosialtjenesten. I sitt høringssvar til Reinås-rapporten retter Helsetilsynet relativt skarp kritikk mot jobben utvalget har gjort. De mener arbeidet til de ulike instansene som har bidratt er fremstilt på en summarisk og lite analytisk måte. Manglende evaluering av sosial- og helsetjenesten kritiseres.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8360

Anbefalte artikler