Fosterskade ved alkoholbruk i svangerskapet

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I sin artikkel om fosterskade ved alkoholbruk i svangerskapet i Tidsskriftet nr. 4/2005 konkluderer Lægreid og medarbeidere at alkoholbruk i svangerskapet selv i moderat mengde kan medføre en betydelig økt risiko for skader på fosteret (1). Følgelig bør anbefalinger og rådgivning sikte mot total avholdenhet i svangerskapet.

  Artikkelen dreier seg i all hovedsak om føtalt alkoholsyndrom, som er forårsaket av betydelig alkoholmisbruk i svangerskapet. Den har en litteraturliste med 34 referanser. Av disse er det bare én som tar for seg spørsmålet om skadelig effekt av moderat alkoholbruk i svangerskapet, nemlig en artikkel av Streissguth og medarbeidere (2). Denne artikkelen har jeg skaffet meg og lest. Det er en meget grundig studie, der forfatterne har kartlagt alkoholbruk i svangerskapet hos ca. 1 000 mødre fra før svangerskapet var kjent og gjennom svangerskapet. Barna er så fulgt opp med omfattende kartlegging av barnas IQ, kognitiv funksjon og atferd frem til 7 1/2 års alder. Man har fulgt opp en kohort på ca. 500 personer, inndelt i en eksperimentgruppe, der mors alkoholbruk i svangerskapet var mer enn ca. 30 g daglig, og en kontrollgruppe, der mor enten ikke drakk noe alkohol eller drakk mindre enn 30 g daglig. De som drev «binge drinking», definert som at mor drakk mer enn fem drinker = ca. 75 g alkohol, altså ca. en flaske vin, på en gang, ble spesielt skilt ut som gruppe. Det ble funnet en signifikant reduksjon i relevante mål for intellektuell funksjon hos barna i eksperimentgruppen sammenliknet med kontrollgruppen. «Binge drinking» syntes å medføre ekstra risiko for skade. Forfatterne skriver at skillet mellom eksperimentgruppen og kontrollgruppen ikke må ses som et uttrykk for biologiske terskler for alkoholbruk.

  Jeg kan ikke skjønne at denne undersøkelsen sier noe som helst om at det er en risiko å drikke mindre enn 30 g daglig. 30 g tilsvarer to alkoholenheter daglig = 14 alkoholenheter i uken. Det tilsvarer omtrent grensen for hvor mye alkohol en voksen person kan drikke uten å påføre seg selv helseskade. Det kan vel være at fosteret tar skade hvis mor drikker i det hele tatt, men denne artikkelen gir ikke holdepunkter for det.

  Jeg kommer fortsatt til å anbefale gravide ikke å drikke, men det er behov for mer vitenskapelig dokumentasjon for påstanden om at selv moderate mengder alkohol i svangerskapet medfører en betydelig økt risiko for skader på fosteret.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media