Les mer om …

Artikkel

100 år etter unionsoppløsningen

Tidsskriftet markerer 100-årsjubileet for unionsoppløsningen med flere artikler om norsk-svenske forhold innen medisin og helsevesen. Magne Nylenna skriver om medisinsk publisering i Norge rundt og etter 1905, Dag Thelle om norske medisinstudenters bidrag til etableringen av et universitet i Göteborg og Ole Petter Ottersen om behovet for et sterkt svensk-norsk forskningssamarbeid. Norske og svenske leger forteller om sine erfaringer, både av profesjonell og privat karakter, fra begge sider av grensen.

Medisinsk publisering i Norge 1905 – 2005

En svensk håndsrekning

Norsk-svensk arbeidsmarked for leger

Tid for et sterkt svensk-norsk forskningssamarbeid

Att vara norsk barnläkare i Sverige och svensk barnläkare i Norge

Mikrobiologi på begge sider av Kjølen

Om køer i nabolandet

En slektshistorisk kuriositet

Lat oss som brøder saman bu

Norske legers Nordkapp – Varanger-ferd i 1905

Jo tidligere trombolyse, jo bedre

Prehospital trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt basert på organisert samhandling mellom kommunelege og ambulanstjenesten er trygt og kan innebære en klinisk viktig innkorting av tid til behandling, viser erfaringer fra åtte kommuner i Møre og Romsdal.

Primærlegebasert prehospital trombolytisk behandling ved akutt hjarteinfarkt

Brannskadebehandling i allmennpraksis

Ved små og store brannskader må det gis førstehjelp med nedkjøling, og pasienter med større skader må stabiliseres for transport til sykehus. Skadens dybde og skadet areal må vurderes for å kartlegge alvorlighetsgrad og behov for væskebehandling.

Behandling av brannskader i allmennpraksis

Vaksinasjon mot allergi?

Ved allergivaksinasjon injiseres et allergenekstrakt subkutant for å endre den immunologiske responsen slik at symptomene reduseres. Behandlingen er omdiskutert, men effekt, sikkerhet og kostnad-nytte-forholdet blir stadig bedre dokumentert.

Allergivaksinasjon – hvorfor og hvordan

Musikk som terapi i sykehjem

Sang og musikk på sykehjem har lange tradisjoner, og musikkterapi kan etter opplæring utføres av helsearbeidere uten musikkfaglig bakgrunn. Slik terapi kan benyttes blant annet mot agitasjon, smerter, angst og depresjon. Velvære og symptomlindring er viktigste behandlingsmål. Andre artikler i temaserien om sykehjemsmedisin handler om munnstell ved terminal pleie, atferd og psykiske symptomer ved demens og bruk av korttidsplasser i sykehjem. Sammenliknet med Norge er italiensk eldreomsorg lite utbygd.

Munnstell når livet er på hell

Bruk av musikk som terapeutisk hjelpemiddel i sykehjem

Atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens

Spesialiserte korttidsplasser i sykehjem – Trondheims-modellen

Geriatri på italiensk

Anbefalte artikler