()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  100 år etter unionsoppløsningen

  100 år etter unionsoppløsningen

  Tidsskriftet markerer 100-årsjubileet for unionsoppløsningen med flere artikler om norsk-svenske forhold innen medisin og helsevesen. Magne Nylenna skriver om medisinsk publisering i Norge rundt og etter 1905, Dag Thelle om norske medisinstudenters bidrag til etableringen av et universitet i Göteborg og Ole Petter Ottersen om behovet for et sterkt svensk-norsk forskningssamarbeid. Norske og svenske leger forteller om sine erfaringer, både av profesjonell og privat karakter, fra begge sider av grensen.

  Medisinsk publisering i Norge 1905 – 2005

  En svensk håndsrekning

  Norsk-svensk arbeidsmarked for leger

  Tid for et sterkt svensk-norsk forskningssamarbeid

  Att vara norsk barnläkare i Sverige och svensk barnläkare i Norge

  Mikrobiologi på begge sider av Kjølen

  Om køer i nabolandet

  En slektshistorisk kuriositet

  Lat oss som brøder saman bu

  Norske legers Nordkapp – Varanger-ferd i 1905

  Jo tidligere trombolyse, jo bedre

  Jo tidligere trombolyse, jo bedre

  Prehospital trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt basert på organisert samhandling mellom kommunelege og ambulanstjenesten er trygt og kan innebære en klinisk viktig innkorting av tid til behandling, viser erfaringer fra åtte kommuner i Møre og Romsdal.

  Primærlegebasert prehospital trombolytisk behandling ved akutt hjarteinfarkt

  Brannskadebehandling i allmennpraksis

  Brannskadebehandling i allmennpraksis

  Ved små og store brannskader må det gis førstehjelp med nedkjøling, og pasienter med større skader må stabiliseres for transport til sykehus. Skadens dybde og skadet areal må vurderes for å kartlegge alvorlighetsgrad og behov for væskebehandling.

  Behandling av brannskader i allmennpraksis

  Vaksinasjon mot allergi?

  Vaksinasjon mot allergi?

  Ved allergivaksinasjon injiseres et allergenekstrakt subkutant for å endre den immunologiske responsen slik at symptomene reduseres. Behandlingen er omdiskutert, men effekt, sikkerhet og kostnad-nytte-forholdet blir stadig bedre dokumentert.

  Allergivaksinasjon – hvorfor og hvordan

  Musikk som terapi i sykehjem

  Musikk som terapi i sykehjem

  Sang og musikk på sykehjem har lange tradisjoner, og musikkterapi kan etter opplæring utføres av helsearbeidere uten musikkfaglig bakgrunn. Slik terapi kan benyttes blant annet mot agitasjon, smerter, angst og depresjon. Velvære og symptomlindring er viktigste behandlingsmål. Andre artikler i temaserien om sykehjemsmedisin handler om munnstell ved terminal pleie, atferd og psykiske symptomer ved demens og bruk av korttidsplasser i sykehjem. Sammenliknet med Norge er italiensk eldreomsorg lite utbygd.

  Munnstell når livet er på hell

  Bruk av musikk som terapeutisk hjelpemiddel i sykehjem

  Atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens

  Spesialiserte korttidsplasser i sykehjem – Trondheims-modellen

  Geriatri på italiensk

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media