Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Bakke visepresident i Europas legeforening

  Bakke visepresident i Europas legeforening

  President i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke (f. 1961), er valgt til visepresident i den europeiske legeforeningen.

  Comité Permanent Des Médecins Européens (CPME) er en medlemsorganisasjon for legeforeningene i Europa, og har medlemmer fra 25 land i EU og EØS. CPME jobber opp mot EU-kommisjonen og EU-parlamentet om saker knyttet til regulering av helsetjenester og helsepersonell i Europa. Den siste tiden har blant annet tjenestedirektivet og arbeidstidsdirektivet stått på dagsorden, i tillegg til arbeidet med å innlemme medlemsorganisasjonene fra de ti nye EU-landene.

  Hans Kristian Bakke har vært styremedlem i CPME i to perioder siden 2002, og var én av tre kandidater til presidentvervet. Daniel Mart fra Luxembourg gikk imidlertid av med seieren, og overtar for svenske Bernhard Grewin 1. januar 2006. Hans Kristian Bakke ble sterkt oppfordret av de andre medlemmene til å stille til valg som visepresident, og samme dato tiltrer han dette vervet for en periode på to år.

  Bakke sier han vil arbeide for gode og trygge helsetjenester i Europa, også når profesjonen og pasientene krysser grenser. Han vil også jobbe for at flere legeorganisasjoner samles inn mot, eller inn i, CPME. En klar fordel med det vil være at legene kan snakke med én stemme mot EU-systemet, og at innsatsen kan rettes mot én forening, mener Bakke.

  Gro utnevnt til æresdoktor

  Gro utnevnt til æresdoktor

  Gro Harlem Brundtland (f. 1939) blir utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo, hvor hun avla medisinsk embetseksamen i 1963. Også den amerikanske professoren og nobelprisvinner i kjemi, Peter Agre, blir kreert til æresdoktor. Til sammen 13 personer hedres på denne måten under Universitetets årsfest 2. september 2005.

  Harlem Brundtland ble i fjor høst utnevnt til æresdoktor også ved Universitetet i Bergen for sin innsats og profilering av Norge internasjonalt, innenfor miljø, helse og likestilling, og for sin rolle som forbilde for studenter ved norske universiteter.

  I tillegg til medisinsk embetseksamen har hun en Master of Public Health fra USA. Hun har arbeidet ti år som lege, forsker og administrator i Norge, vært miljøvernminister og statsminister, ledet FN-kommisjonen for miljø og utvikling, og vært generaldirektør for Verdens helseorganisasjon. I 2003 gikk hun av med pensjon.

  Tove Strand ny Ullevål-direktør

  Tove Strand ny Ullevål-direktør

  Tidligere NORAD-direktør og statsråd, Tove Strand (f. 1946), er ny administrerende direktør ved Ullevål universitetssykehus. Hun tar over direktørstolen etter Helge J. Kjersem, som har hatt stillingen de siste fire årene.

  Strand kommer fra stillingen som direktør i NORAD, hvor hun har vært i åtte år. Tidligere har hun blant annet vært assisterende direktør ved Rikshospitalet (1982 – 1986), sosialminister (1986 – 1989) og arbeids- og administrasjonsminister (1990 – 1992). Hun har også vært direktør i Norges forskningsråd, og hatt en rekke tillitsverv.

  Den nye direktøren har planene klare for sykehusets fremtid, og sier hun vil sette tjenestetilbudet til pasientene i sentrum, i tillegg til å satse på forskning.

  Internasjonal pris for laserforskning

  Internasjonal pris for laserforskning

  Professor Lars O. Svaasand (f. 1938) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er tildelt Caroline and William Mark Memorial Award for sin forskning på medisinsk laserteknologi. Prisen ble delt ut av American Society for Laser Medicine and Surgery (ASLMS), under deres årsmøte nylig, skriver Universitetsavisa. ASLMS er den største internasjonale foreningen for lasermedisin, og under årsmøtet var 1 600 medlemmer samlet.

  Svaasands arbeid består i å beregne doser for forskjellige behandlingsformer med laser, som brukes for eksempel ved kreft, øyeskader, fjerning av føflekker og datering av blåmerker. Han regnes som en pioner på området, og samarbeider med dermatologer, patologer og kardiologer ved St. Olavs Hospital. Han samarbeider også med fagmiljøet på Radiumhospitalet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media