()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Også kinesere er overvektige

  Også kinesere er overvektige

  Overvekt og metabolsk syndrom er en viktig risikofaktor for kardiovaskulær sykdom i rike land og i økende grad også i fattige land.

  En representativ kohort med 15 540 kinesere (alder 35 – 74 år) ble undersøkt i perioden 2000 – 01 (1). Aldersstandardisert prevalens av metabolsk syndrom var 9,8 % (95 % KI 9,0 – 10,6 %) hos menn og 17,8 % (95 % KI 16,6 – 19,0 %) hos kvinner. Tilsvarende prevalenstall for overvekt, definert som kroppsmasseindeks over 25, var 26,9 % (95 % KI 25,7 – 28,1 %) og 31,1 % (95 % KI 29,7 – 32,5 %). Metabolsk syndrom og overvekt var vanligere i nord enn i sør og vanligere på landet enn i byene.

  Studien tyder på at overvekt er i ferd med å bli et stort folkehelseproblem i Kina. Det haster med å få satt i verk tiltak for å motvirke denne utviklingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media