Bør kolesterolnivået senkes ytterligere?

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Flere studier har vist god effekt av statinbehandling av pasienter med stabil koronar hjertesykdom. En ny studie tyder på at det er mer å hente ved å gi en høy statindose.

  Statiner reduserer de kliniske konsekvensene av aterosklerose. Amerikanske retningslinjer anbefaler en konsentrasjon av LDL-kolesterol hos pasienter med stabil hjertesykdom på < 2,6 mmol/l. Hos pasienter med høy risiko er anbefalingen en konsentrasjon på < 1,8 mmol/l. Det har vært diskutert om også pasienter med stabil hjertesykdom bør behandles som høyrisikogruppen.

  I en internasjonal studie ble 10 001 pasienter med stabil hjertesykdom og LDL-kolesterolnivå < 3,4 mmol/l randomisert og behandlet enten med 10 mg eller med 80 mg atorvastatin per dag (1). Resultatene viste at gruppen med høyest dose hadde en signifikant redusert risiko (hasardratio 0,78; 95 % KI 0,69 – 0,89) for kardiovaskulære hendelser.

  – Statinene er hjørnesteiner i sekundærprofylaksen hos pasienter med kjent koronarsykdom, men det er uavklart hvor mye LDL-kolesterolnivået bør senkes. Fysiologiske konsentrasjoner av LDL-kolesterol ligger antakelig på 1 – 2 mmol/l, sier overlege Anders Hovland ved Kardiologisk seksjon, Nordlandssykehuset Bodø.

  – Nyere studier har vist at LDL-kolesterolnivået bør senkes under 1,8 mmol/l hos pasienter med ustabilt koronarsyndrom. Denne studien viser en signifikant effekt på et kombinert endepunkt av kardiovaskulære hendelser ved å senke LDL-kolesterolnivået fra 2,6 mmol/l til 2,0 mmol/l hos pasienter med stabil koronarsykdom. Dette skjer på bekostning av en økt andel pasienter med forhøyede leverfunksjonsverdier. Forskjellen på effekt i de to behandlingsgruppene er ikke stor, og det er også betydelige kostnader assosiert med LDL-senkningen. Resultatene er spennende, men man bør nok avvente flere studier før man endrer retningslinjene for sekundærprofylakse hos pasienter med stabil koronarsykdom, sier Hovland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media