Lars Eikvar gjenvalgt som leder

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Geir Ketil Røste er Overlegeforeningens kandidat til presidentvervet i Legeforeningen, sa valgkomiteens leder Brynjulf Ystgaard da han presenterte forslaget til nytt styre, og som en forklaring på hvorfor Røstes navn ikke var å se på noen liste over forslag til verv i foreningen.

  Sentralstyremedlem Lars Eikvar sa ja til sin tredje periode som leder av Overlegeforeningen. – Han fortjener all honnør og støtte for å gå på en periode til, sa president Hans Kristian Bakke. At det er en populær og meget dyktig leder som tok gjenvalg, var den voldsomme akklamasjonen da han ble gjenvalgt til to ny år, bevis for.

  Det øvrige styret består av Helge Haarstad, St. Olavs Hospital HF, Trondheim, J Arve Kristiansen, Hålogalandsykehuset HF, Harstad, Siri Tau Ursin, Helse Stavanger HF, Stavanger, Dag Rieve Kristiansen, Helse Sunnmøre HF, Ålesund, Sigrun Solberg, Rehabiliteringsseksjon Laksevåg, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen, Hege Saltnes, Psykiatrisk fylkesavdeling, Tønsberg og Hans Petter Næss, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Blant de innvalgte er det to som tidligere har sittet i Legeforeningens sentralstyre, nemlig tidligere leder av Yngre legers forening, Hans Petter Næss og leder av Hordaland legeforening, Sigrun Solberg.

  Valgkomiteen består av Anne Larsen, Sykehuset Buskerud HF, Drammen og Håvard Skeidsvoll, Haukeland Universitetssjukehus HF, Bergen. Det tredje medlemmet utpekes senere av styret.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media