Perifer cannabinoidreseptor hemmer smerte

Jens Bjørheim Om forfatteren
Artikkel

Cannabinoid i marihuana virker smertestillende, sannsynligvis gjennom å påvirke en cannabinoidreseptor utenfor sentralnervesystemet.

Cannabinoid virker agonistisk på to reseptorer. I sentralnervesystemet finnes reseptoren CB1 som tilskrives de fleste av marihuanaens effekter. Perifert finnes reseptoren CB2, som hittil har vært lite studert.

I en studie fra USA ble CB2-reseptoren undersøkt i rotte- og musemodeller (1). I rottemodellen ble dyrene utsatt for termisk smerte og behandlet med en CB2-agonist eller placebo. Rottene i behandlingsgruppen oppholdt seg i området med høy temperatur lenger enn de som ikke var behandlet med CB2-agonist. Videre studier viste at rottene aktiverte CB2-reseptorer på keratinocytter i huden. Keratinocyttene skilte deretter ut betaendorfin. Dette molekylet bindes til mu-reseptor på perifere nerver og fører til en analgetisk effekt. I en transgen musemodell uten CB2-reseptor, ble ikke betaendorfin utskilt etter CB2-stimulering.

– Man har lenge visst at cannabinoider virker smertestillende, men medisinsk bruk har vært begrenset pga. en rekke uheldige sentraleffekter. Identifiseringen av perifere CB2-reseptorer har imidlertid ført til økt interesse for om mulig å kunne utvikle agonister som virker utelukkende utenfor sentralnervesystemet. For eksempel er det vist at CB2-spesifikke agonister kan hemme inflammatorisk hyperalgesi i rotter, uten nevneverdige sentraleffekter, sier førsteamanuensis Frank Skorpen ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU.

– Denne studien viser at også keratinocytter uttrykker CB2-reseptorer, og at stimulering fører til økt frigjøring av betaendorfin. Mekanismen åpner således for lokal smertelindring, begrenset til områder hvor CB2-reseptoren er uttrykt. Selv om resultatene er lovende, gjenstår det å se hvorvidt nye spesifikke CB2-agonister vil innfri forventningene om perifer smertelindring uten uheldige sentraleffekter, sier Skorpen.

Anbefalte artikler