For mye astmabehandling?

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kontinuerlig behandling av lett kronisk astma er ikke bedre enn behandling kun ved akutt forverring, ifølge ny studie.

  Kontinuerlig daglig behandling enten med inhalasjonssteroider eller med peroral leukotrienantagonist er anbefalt ved lett kronisk asthma bronchiale. Det er nå publisert en randomisert multisenterstudie som sammenlikner denne behandlingen med kun kortvarig behandling ved akutt forverring (1).

  225 pasienter med lett kronisk astma ble randomisert til én av tre grupper: budesonid inhalasjon to ganger daglig, leukotrienantagonisten zafirlukast 20 mg peroralt to ganger daglig eller kun placebo. Alle pasienter ble instruert til å bruke enten budesonid inhalasjon i ti dager eller prednison peroralt i fem dager ved akutt forverring. Etter ett års behandling var det ingen forskjell mellom gruppene i PEF-verdi eller antall forverringer. Pasienter i budesonidgruppen hadde noe større forbedring i ett sekunds forsert ekspiratorisk volum (FEV₁) og hadde flere symptomfrie dager enn pasienter i de to andre gruppene.

  – Både internasjonale og nordiske retningslinjer anbefaler regelmessig bruk av inhalasjonssteroider ved lett kronisk astma. Hensikten er å oppnå og vedlikeholde kontroll over tilstanden, sier professor Ernst Omenaas ved Institutt for indremedisin, Haukeland Universitetssjukehus.

  – Enkelte undersøkelser tyder på at bruk av inhalasjonssteroider ikke bare kontrollerer tilstanden, men også forebygger progrediering av sykdommen. Denne nye studien utfordrer disse anbefalingene. Overraskende fant forskerne at pasienter uten forebyggende behandling ikke hadde dårligere lungefunksjon eller flere forverringer enn dem som var ubehandlet. Dette åpner opp for muligheten for mer pasient- og symptomstyrt behandling av lett kronisk astma. Det er imidlertid langt igjen før tilstrekkelig dokumentasjon foreligger til å anbefale dette i faglige retningslinjer, sier Omenaas.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media