Helsekost

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

For omtrent 80 år siden innførte skoleoverlege Carl Schiøtz skolefrokost for alle barn i Oslo. Kosthold og ernæring var vesentlige ingredienser i folkehelsearbeidet og arbeidet for å utjevne sosiale forskjeller i første halvdel av 1900-tallet. Oslofrokosten – sammensatt etter strengt vitenskapelige kriterier – ble en fanesak og kopiert mange steder i landet. Dessverre er kostholdet i dag kanskje like fattig som det var den gang. Feilernæring er i ferd med å bli et like stort folkehelseproblem som i 1920- og 30-årene, men på en annen måte. Samtidig ser vi at de sosiale forskjellene øker. Et felles, gratis skolemåltid vil kunne være med på både å bedre ungdommenes helsetilstand og å utjevne ulikhetene. Det er derfor grunn til å glede seg over at Fremskrittspartiet i slutten av mai gjorde gratis skolemåltid til en valgkampsak. La oss håpe flere følger etter.

Anbefalte artikler