Nytt studium i internasjonalt hjelpearbeid

Kjell Løvik Om forfatteren
Artikkel

Høgskolen i Nord-Trøndelag tilbyr nå et deltidsstudium om sikkerhet i internasjonalt arbeid. Det legges vekt på at kunnskapen om det å jobbe under andre forhold enn i Norge skal være sikrest mulig, enten det er under ekstreme forhold som krig eller under mer stabile og normale forhold. Mange nordmenn arbeider under fjerne himmelstrøk som hjelpearbeidere, soldater, i FN-tjeneste, som reiseledere eller innenfor de utallige organisasjonene som har sitt virke fra storbyer til landsbygda. Noen av disse får for dårlig opplæring i det å leve i andre kulturer og under andre forhold.

Høgskolen i Nord-Trøndelag ønsker å gi innsikt i hvilke utfordringer og muligheter som eksisterer i ulike deler av verden. Dagens virkelighet er at stadig flere grupper i samfunnet har samhandling med andre, på tvers av landegrenser. I en slik verden, vil det være stadig flere som kan regne med å arbeide utenlands. Økt kunnskap om internasjonale forhold vil da være et konkurransefortrinn. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Sivilforsvaret og kommunikasjonsbyrået Argument. I tillegg vil Nord-Trøndelag Røde Kors bidra med å skaffe kompetente forelesere.

Vi ser oftere og oftere at hjelpearbeidere blir angrepet under sitt opphold i utlandet. Statssekretær Vidar Helgesen i Utenriksdepartementet uttrykte i 2003 forferdelse over at humanitære hjelpearbeidere i enkelte områder bevisst er blitt gjort til angrepsmål. Han understreket at man må reagere sterkt mot dem som står bak slike handlinger. Samtidig er dette et spørsmål som går langt utover det å skape fysisk sikkerhet for humanitært hjelpearbeid. Han understreket også at internasjonale hjelpeorganisasjoner må vurdere hvordan de opptrer i felt, for å sikre legitimiteten og den lokale støtten til hjelpearbeidet.

Studiet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag kombinerer teori og praksis og er aktuelt for aktører innen hjelpearbeid, leger og sykepleiere, nødhjelp, næringsliv, politi, forsvar og formidling, som eksempelvis journalister. Studiet er særlig aktuelt for den som skal leve og arbeide internasjonalt under forhold hvor sikkerheten kan være truet, enten på grunn av kriser og konflikter eller på grunn av omstendigheter som manglende lov og orden, dårlig ledelse eller utilstrekkelige boforhold.

Anbefalte artikler