Industrileger samles i eget organisasjonsledd

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sentralstyret har godkjent Norsk forening for leger i legemiddelindustrien (NFLL) som ny spesialforening i Legeforeningen.

  Sentralstyret tok stilling til en søknad fra interimstyret i Norsk forening for leger i legemiddelindustrien om opprettelse/godkjenning som spesialforening, i sitt møte i april.

  Grethe Aasved leder interimstyret, som ble etablert i februar i år. Hun anslår i søknaden at medlemsgrunnlaget antas å ligge i underkant av 50, og at det er voksende.

  – Foreningen vil gi leger som jobber i legemiddelindustrien et formelt talerør, både i og utenfor Legeforeningen. NFLL vil være en naturlig høringsinstans i saker som omhandler og berører spørsmål relatert til legemiddelindustrien, skriver Grethe Aasved i søknaden, som også er signert de andre styremedlemmene Henrik Lund, Khang Ngee Nguyen og Else Høibraaten.

  I de foreløpige vedtektene fremgår det at det kun er de som allerede er medlemmer i Legeforeningen som kan opptas som medlemmer i NFLL.

  – Opprettelsen av en slik forening er ikke noe spesielt for Norge. Det er vanlig med tilsvarende foreninger i andre land, der disse er tilknyttet den nasjonale legeforeningen. Som eksempel kan nevnes Danmark og Sverige, anfører interimstyret. De opplyser at det også eksisterer en internasjonal forening for leger ansatt i legemiddelindustrien: International Federation of Association of Pharmaceutical Physicians (IFAPP).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media