Satser tungt på rus og psykiatri

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For første gang blir rusbehandling tema for et landsomfattende gjennombruddsprosjekt i regi av Legeforeningen.

  Per Føyn
  Per Føyn

  Forarbeidet til prosjektet er allerede godt i gang gjennom en tverrfaglig ekspertgruppe, ledet av psykiater og avdelingsoverlege Per Føyn ved Avdeling rus og avhengighet ved Aker universitetssykehus.

  Ekspertgruppen skal identifisere og konkretisere forbedringsområder som kan legges til grunn for hovedprosjektet som begynner høsten 2005.

  – Det overordnede perspektivet i prosjektet er i samsvar med intensjonen bak rusreformen: å sikre at behandlingstilbudet til rusmiddelbrukere skal bli bedre, sier Per Føyn. Han ledet også ekspertgruppen i det første gjennombruddsprosjektet i psykiatri, som viste at tvangsbruk kan reduseres betydelig i akuttpsykiatriske avdelinger, og det med forholdsvis enkle grep (1).

  De øvrige medlemmene i ekspertgruppen er Ivar Skeie, fastlege i Gjøvik kommune, Arild Schillinger, overlege ved Sykehuset Østfold, Olav Espegren, sjeflege ved Sørlandet Sykehus, Anne Loennechen, etatsleder ved Strax-huset i Bergen, Marit Myklebust, sykepleier og leder for Gatehospitalet i Oslo, Reidunn Evjen, teamleder ved MAR Øst, Ellen Hoxmark, psykologspesialist ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Lise Aasmundstad, nestleder i LAR-Nett og brukerrepresentant.

  – Rusbehandling er et felt som ofte utsettes for mye av den samme negative omtale som psykiatrien, skrev president Hans Kristian Bakke nylig på lederplass i Tidsskriftet (2). Bakke mener at rusproblematikk egner seg godt til bruk av gjennombruddsmetoden, som i Norge har vist at hensiktsmessige prosessendringer kan gi store effektivitetsgevinster. Et eksempel fra det nylig avsluttede KEPP-prosjektet er BUP Egersund, som på under et halvt år kuttet diagnostiseringstiden for AD/HD-pasienter fra 72 til 30 dager i snitt (3)

  Rusprosjektet vil samle fagfolk fra alle yrkesgrupper i mange ulike tiltak innen rusfeltet.

  – Målet er at innsatsen som legges inn et slikt prosjekt skal bidra til mer enhetlig og sammenhengende behandling. Prosjektet gir en unik mulighet til å etablere tverrfaglige læringsnettverk, og vil dessuten gi en pekepinn på hvordan rusreformene påvirker behandlingshverdagen, sier Per Føyn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media