Gammel vin i nytt glass? McWinneys lærebok oversatt til svensk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  McWinney, Ian R.

  Familjemedicin

  547 s, tab. Lund: Studentlitteratur 2004. Pris SEK 575

  ISBN 91- 44 -01944-0

  Denne svenske læreboken i allmennmedisin er en direkte oversettelse av kanadiske Ian McWinneys kjente lærebok A textbook of family medicine (tredje utgave, 1997) (1, 2). I en tid der medisinsk kunnskap er i hurtig endring kan man lure på hensiktsmessigheten av å oversette en sju år gammel lærebok. Vil den ikke være utdatert ved utgivelse?

  Ikke nødvendigvis – slik McWinney har organisert sin lærebok. En tradisjonell lærebok særtegnes ofte ved at man søker å gi en fullstendig beskrivelse av et kunnskapsområde som hurtig kan bli utdatert. McWinney beskriver tankesett og arbeidsmetode i allmennpraksis, både ved teoretiske betraktninger og ved kasuistikker. Slik kunnskap er mer stabil mot tidens tann.

  Pasientsentrert arbeidsmetode står sentralt, illustrert både med diagrammer og ved kasuistikker. Dette er McWinneys hovedinteressefelt, og teksten er inspirerende og overbevisende. I et annet kapittel, allmennmedisinens filosofiske og vitenskapelige grunnvoller, setter han søkelyset på paradigmeskifter i medisinen. Denne teksten er mer preget av at originalutgaven ble skrevet i forrige millenium.

  McWinneys bok inneholder lite om de vanlige sykdommene som ses i allmennpraksis. I et større kapittel om kliniske problemer utredes ulike arbeidsteknikker med fem sentrale allmennmedisinske tilstander som utgangspunkt. Kapitlene om hypertoni og diabetes er mindre reflektert enn man kunne forvente og lider under å være ni år gamle.

  Mot slutten i boken er det et kapittel om forskning i allmennmedisin. McWinney vektlegger først og fremst deskriptive studier. Kontrollerte kliniske studier nevnes kort, og behovet for kvalitative tilnærminger fremheves. Dessverre tas ingen eksempler fra nyere allmennmedisinsk forskning; kapitlets to ferskeste referanser er fra hhv. 1991 og 1981.

  Den nylig oppdaterte norske læreboken i klinisk allmennmedisin vil foreligge i svensk utgave høsten 2005 (3). I det perspektivet er det ikke uten videre forståelig at våre svenske kolleger valgte å oversette McWinneys noe alderdommelige lærebok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media