Usikker effekt av psykoterapi

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvinner som er blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen sliter med atskillige problemer flere år etter endt psykoterapi.

  Det konkluderer Dawn Elizabeth Peleikis med i doktoravhandlingen Women who were sexually abused as children: aspects of functioning after therapy. Peleikis er overlege ved Alna distriktspsykiatriske senter og har undersøkt situasjonen flere år etter psykoterapi hos voksne kvinner som var utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Hun har sett på 23 studier rundt effekten av psykoterapi hos denne gruppen kvinner, og intervjuet 112 kvinner som har gått i poliklinisk psykoterapi, halvparten utsatt for seksuelle overgrep som barn, halvparten ikke.

  Resultatene i studiene viste at kvinnene hadde noe mindre bedring av terapien i forhold til det man generelt ser etter poliklinisk psykoterapi. I intervjuene fant Peleikis at kvinnene som var utsatt for overgrep, hadde mer psykiske lidelser enn kontrollgruppen.

  Peleikis disputerte 1. april ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8225

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media