Usikker effekt av psykoterapi

Artikkel

Kvinner som er blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen sliter med atskillige problemer flere år etter endt psykoterapi.

Det konkluderer Dawn Elizabeth Peleikis med i doktoravhandlingen Women who were sexually abused as children: aspects of functioning after therapy. Peleikis er overlege ved Alna distriktspsykiatriske senter og har undersøkt situasjonen flere år etter psykoterapi hos voksne kvinner som var utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Hun har sett på 23 studier rundt effekten av psykoterapi hos denne gruppen kvinner, og intervjuet 112 kvinner som har gått i poliklinisk psykoterapi, halvparten utsatt for seksuelle overgrep som barn, halvparten ikke.

Resultatene i studiene viste at kvinnene hadde noe mindre bedring av terapien i forhold til det man generelt ser etter poliklinisk psykoterapi. I intervjuene fant Peleikis at kvinnene som var utsatt for overgrep, hadde mer psykiske lidelser enn kontrollgruppen.

Peleikis disputerte 1. april ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8225

Anbefalte artikler