Mer penger til kunnskapsformidling

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Regjeringen mener det er vesentlig å etablere nasjonale standarder for behandling i sykehus, og prioriterer dette i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem 13.5. 2005.

  Standardene skal bygge på systematisk vurdering av nye behandlingsopplegg, kombinert med en gjennomgang av den foreliggende faglige og vitenskapelige dokumentasjonen. I første omgang er det kreftbehandlingen som skal gjennomgås. Arbeidet skal ledes av Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Det foreslås bevilget 2 millioner kroner til arbeidet.

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten får også 1 million kroner i økte bevilgninger for å følge opp Legemiddelmeldingen. Det er særlig arbeidet med produsentuavhengig forskrivningsstøtte og refusjonsvilkår som bør styrkes, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet. Også bevilgningene til Statens legemiddelverk foreslås økt med 4 millioner kroner i denne forbindelse.

  Etter råd fra flere hold om å utvide beredskapslageret av legemidler mot influensa, foreslår regjeringen å bevilge 210 millioner kroner til dette. De regionale helseforetakene får 100 millioner kroner for å få fart på utarbeidingen av planer for lokalsykehusene og omstilling av sykehustjenestene i regionene.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8463

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media