Psykisk helse blant flyktninger

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Minst 13 millioner mennesker i verden har status som flyktninger. En systematisk gjennomgang av intervjubaserte studier viser at de aller fleste er psykisk friske.

De fleste flyktninger er psykisk friske. Foto Peter Turnley/Corbis/SCANPIX

Flyktninger har stor risiko for å utvikle psykisk sykdom. Britiske forskere har forsøkt å samle den kunnskapen vi har om psykisk helse blant flyktninger i vestlige land (1). Forfatterne inkluderte 20 intervjuundersøkelser med nesten 7 000 flyktninger.

Omkring 10 % av deltakerne hadde posttraumatisk stresslidelse (PTSD), mens bare 5 % hadde alvorlig depresjon. Samtidig viste undersøkelsen at metode og utvalg har stor betydning for resultatene i slike studier, f.eks. økte prevalensen dersom intervjuet foregikk via tolk.

– Her er det viktig å skille mellom diagnoser og psykiske plager. Det er usikkert om forekomsten av posttraumatisk stresslidelse er det beste helsemålet. Selv om de fleste flyktningene er psykisk friske, er mange sårbare for å utvikle sykdom dersom de psykososiale forholdene ikke legges til rette, sier overlege Birgit Lie ved Psykososialt team for flyktninger i Helse Sør.

– Helsetjenester for flyktninger må sikres. Norske leger trenger mer kunnskap om denne gruppen. Dette bør inn i studiet, så vel som i videre- og etterutdanningen. For spesialiteten allmennmedisin bør et slikt kurs være obligatorisk.

Anbefalte artikler