Ryggpasienter venter mye av legen

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med vond rygg har store forventninger til legen når det gjelder diagnose og behandling. Mange blir skuffet.

  Det viser en nederlandsk metaanalyse publisert i Spine. Ryggsmerter er en av de vanligste helseplagene som pasienter oppsøker lege og annet helsepersonell for, og mange retningslinjer er publisert for å veilede helsepersonell i hvordan ryggsmertene skal behandles.

  Forfatterne har gått gjennom 12 kvalitative og åtte kvantitative studier fra ulike land, og identifisert hva pasientene legger vekt på når de oppsøker lege, kiropraktor, fysioterapeut eller osteopat for vond rygg.

  De konkluderer med at pasientene ønsker en klar diagnose for årsaken til smertene, informasjon og instruksjoner, smertestillende medikamenter og en grundig undersøkelse. Pasienten ønsker deretter ytterligere diagnostiske tester, annen behandling eller henvisning til spesialist, og dessuten sykmelding. I likhet med andre pasientgrupper ønsker ryggpasientene at behandleren lytter, har forståelse og respekt, og inkluderer dem i de ulike avgjørelsene.

  Det er viktig for mange å få en bekreftelse fra behandleren på at smerten er reell, slik at de kan dokumentere dette for omverdenen. Mange er misfornøyde med at de ikke får en skikkelig diagnose, at de får en ufullstendig diagnose eller at de får forskjellige diagnoser fra gang til gang. De anklager behandleren for ikke å gi en skikkelig forklaring på smerten, noe som gjør at den ikke føles legitim.

  Pasienter med kroniske ryggsmerter, som hadde gått mange runder i helsevesenet, forventet ikke lenger at medikamenter skulle hjelpe dem. Men pasienter som befant seg noe tidligere i prosessen, forventet smertestillende. Misnøye med smertestillende ble ofte nevnt.

  Jens Ivar Brox, seksjonsoverlege ved Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet, mener dette er en god studie. – Det er viktig å fortelle pasienten hva man leter etter, hva man finner, og ikke minst hva som er normalt, og å gi dem en konklusjon. Store undersøkelser har vist at slike råd kan være omtrent like gode som en hvilken som helst annen behandling ved vanlige ryggsmerter, sier Brox. Han forstår pasientenes ønske om bekreftelse på at smerten er reell, men mener sykmelding kan være et eksempel på uheldig bekreftelse. – Forventningen til at en bildediagnostisk undersøkelse kan gi riktig diagnose er også for stor. Vi rekvirerer magnetisk resonanstomografi altfor ofte, og kaller ofte normale aldersbetingede forandringer for sykdom. Noen pasienter med kroniske ryggsmerter har også urealistisk store forventninger til operasjon. Her bør vi som leger være nøkterne og kun tilby dette dersom vi er villige til å følge opp ved en eventuell mislykket operasjon, mener Jens Ivar Brox.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8371

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media