()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Aplfs generalforsamling/kurs

  Aplfs generalforsamling/kurs

  Alment praktiserende lægers forening avholder generalforsamling fredag 26.8. 2005 kl 1115 på Hotel City i Fredrikstad.

  Den foreløpige sakslisten omfatter godkjenning av innkalling og valg av møtedirigent, godkjenning av saksliste, aktuelle saker, årsmelding, valg av nytt styre, regnskap og budsjett.

  I forbindelse med generalforsamlingen arrangeres kurs i kreftbehandling/kreftomsorg i allmennpraksis i tiden 25. – 27. august. Kurset er søkt godkjent som klinisk emnekurs med 15 poeng til spesialiteten allmennmedisin.

  Program med invitasjon til hele arrangementet er sendt samtlige medlemmer av yrkesforeningen og er også å finne på Aplfs hjemmesider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=14172

  Påmeldingsskjemaet i programmet sendes Aplf snarest.

  Endret kurskrav

  Endret kurskrav

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at kurskravet i radiologi gjeldende fra 1.1. 2006, endres.

  Det gis her anledning til at tre spesifikke kurs i spesialistutdanningen kan erstattes av tjeneste ved relevant avdeling/seksjon.

  Kurskravet i spesialiteten radiologi får slik ordlyd: 256 timers kurs, herav følgende obligatoriske kurs:

  • Thoraxradiologi

  • Nevroradiologi/ØNH

  • Gastroeneterologisk radiologi

  • Ultrasonografi

  • Uroradiologi

  • Barneradiologi

  • Skjelettradiologi/traumatologi

  • Radiologiske modaliteter

  • Magnetisk resonanstomografi

  • Mammadiagnostikk

  I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse. Kursene avsluttes med prøve som må være bestått.

  Kurset i nevroradiologi/øre-nese-hals (ØNH) kan erstattes med minimum tre måneders tjeneste ved nevroradiologisk avdeling/seksjon.

  Kurset i barneradiologi kan erstattes med minimum tre måneders tjeneste ved avdeling/seksjon for pediatrisk radiologi.

  Kurset i mammadiagnostikk kan erstattes med minimum tre måneders tjeneste ved avdeling/seksjon for brystdiagnostisk radiologi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media