Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Anja Maria Brænd
Sarah Frandsen Gran

Verdens helse

Fra redaktøren

Charlotte Haug

Leder

Brev til redaktøren

Trond Diseth
Ira Haraldsen
Thomas Schreiner
Kim Alexander Tønseth
Reidar Kvåle
Jon Henrik Laake
Helle Kristine Schøyen
Trine Hunsbedt Grønning

Kommentar

Heidi Hjelmeland
Gudrun Dieserud
Kari Dyregrov
Birthe Loa Knizek
Kathrine Stene-Johansen
Hans Erik Heier
Annette Onken
Kjell Skaug

Originalartikkel

Magne Nylenna
Olaf Gjerløw Aasland

Oversiktsartikkel

Aktuelt

Noe å lære av

Trygve Holmøy

Kronikk

Intervju

Marit Tveito

Internasjonal medisin

Anne Gitte Hertzberg

Helse og jus

Språkspalten

Anmeldelser

Øyvind Urnes
Lise Sofie H. Nissen-Meyer
Thomas von Lueder
Hans H. Elverland

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Randi Talseth