Barn har alltid to biologiske foreldre

Inger Helene Vandvik Om forfatteren
Artikkel

Nyqvist, M.

Når barnet har lagt seg

192 s. Oslo: Cappelen Damm, 2010. Pris NOK 349

ISBN 978-82-02-31933-5

Dette er en selvbiografisk fortelling der den kjente svenske skuespilleren Michael Nyqvist (f. 1960) beskriver minner og hendelser gjennom barndom, oppvekst og voksenliv. Boken har en rekke kapitler uten overskrifter. Dette, sammen med tittelen, bidrar til at forfatteren gjennom det hele fanger leserens oppmerksomhet og undring over hvordan det kommer til å gå. Valget av tittel forblir imidlertid uklart. Dette dreier seg verken om søvnvansker eller viktige hendelser etter sengetid, slik denne anmelder trodde da hun sa ja til å anmelde. Derimot handler det om forfatterens/adoptivbarnets opplevelser og søken etter sine biologiske foreldre.

Nyqvist skriver meget godt. På en konsis og velformulert måte beskriver han ulike episoder og erfaringer fra barndom, oppvekst og aspekter ved egen utvikling som skuespiller i Stockholm. Beskrivelse av adoptivforeldre, tidligere og nåværende ektefelle og de to egne barna er gjort med diskresjon. Her er heller ingen tolkinger eller analyser av hvordan barnets eller ungdommens opplevelser eller de voksnes atferd skal forstås. Dette overlates til leseren. Men fremstillingen engasjerer på mange plan, ikke minst når det gjelder å få vite hvordan det går når forfatteren oppsøker sin biologiske mor eller forgjeves har dratt til farens hjemland.

Adoptivbarn og barn født etter in vitro-fertilisering har behov, rett og muligheter til å kunne få vite og eventuelt komme i kontakt med sine biologiske foreldre. Slike spørsmål er stadig aktuelle, enten de er knyttet til TV-serien Tore på sporet eller f.eks. donorinseminasjon. For mange adoptivbarn oppstår ønsket om å få «vite mer» først når de får egne barn. Nyqvists biografi kan bidra til at leseren får en bedre forståelse av hvor viktig og til dels smertefullt dette temaet kan være for adoptivbarnet. Den kan også føre til at leseren møter dem det måtte angå på en mer forståelsesfull måte. Derfor kan denne biografien trygt anbefales til kolleger.

Anbefalte artikler