Det du bør vite om hørsel

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gelfand, SA.

  Hearing

  An introduction to psychological and physiological acoustics. 5. utg. 311 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2009. Pris GBP 95

  ISBN 978-1-4200-8865-6

  Gelfands bok om hørsel foreligger nå i 5. utgave. Første utgave kom i 1981. Den er ment som en introduksjon til hørselsvitenskapene for studenter som ønsker å sette seg inn i hørselens fysiologi og psykologi på et akademisk nivå, bl.a. som grunnlag for doktorgradsarbeider. Samtidig kan erfarne lesere få en oversikt og repetisjon over emnet. Det er ikke en lærebok i klinisk audiologi, men mye av stoffet er viktig å kjenne til for å kunne behandle pasienter med hørselsproblemer på en god måte.

  Verket er delt i to omtrent like store deler. Første halvdel har innledende kapitler om lydlære og ørets og de sentrale hørselsbaners anatomi. Deretter følger kapitler om den mekaniske overføringen av lyd i øret, cochleas funksjon, fulgt av elektrofysiologiske undersøkelser av de sentale hørselsbaner fra hjernestammen til hjernebarken. Andre halvdel innledes med et kapittel om psykoakustiske metoder og teori for deteksjon av signaler. Dernest gis en omtale av hørselens følsomhet, fulgt av maskering, hørestyrkefunksjonen, oppfattelse av tonehøyde, binaural og romlig hørsel. Taleproduksjon og talepersepsjon omhandles til sist.

  Teksten er velskrevet og dekker temaene. Forfatteren har lyktes med å gi en sammenfattende forståelse av studier som grenser til hverandre. Han har vært dyktig til å bruke forståelige bilder som letter tilegnelsen av stoffet, og han gir nyttige henvisninger til klinisk praksis. Noen ganger blir teksten kortfattet, men meget omfattende bruk av referanser gjør at leseren kan finne utfyllende informasjon. Referansene er oppdatert inntil 2009, men en stor del av dem er av relativt gammel dato. Et register med ca. 1 900 forfattere gir boken karakter av å være et referanseverk. Illustrasjonene er i hovedsak reproduksjoner og omarbeidinger fra siterte originalarbeider. En del av reproduksjonene er av mindre god kvalitet. Emneregistret er omfattende og godt.

  Dette er et godt bidrag til forståelsen av hvordan lyd blir til hørsel. Videre gis et innblikk i hvor sammensatt hørselen er som sans. Denne kunnskapsoppsummeringen bør være det teoretiske grunnlaget for hørselsrelatert virksomhet også i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media