Legeforeningen i mediene

Artikkel

Forbigås etter å ha født barn

To kvinnelige leger i Bergen er blitt diskriminert ved ansettelser etter at de ble gravide. Det slår Likestillings- og diskrimineringsombudet fast. I mars konkluderte ombudet med at Haukeland universitetssykehus brøt likestillingsloven ved en ansettelse av en lege i et vikariat i fjor. – Noen saker blir aldri innklaget, fordi kvinnene er redde for jobbene sine, sier leder i Yngre legers forening, Hege Gjessing.

VG 14.4. 2010

Trening må prøves først

Kommunelegen i Øvre Eiker mener Lege-Norge må utfordres. Først da han tok med fastlegene ut på trening, begynte de å gi pasienter fysisk aktivitet på resept. – Vi er positive til tiltak for økt aktivitet og bedre kosthold i befolkningen og hos enkeltpasienter. Grønn resept har imidlertid en svært avgrenset målgruppe, nemlig kun personer som har fått diagnostisert diabetes eller høyt blodtrykk og som ikke bruker medikamenter for det, sier Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen

Aftenposten 20.4. 2010

Myter og utfordringer

Den stadige gjentagelsen av mytene om sykehusene som dårlig fungerende, dyre og ineffektive er i beste fall en ansvarsfraskrivelse. Det må nå utarbeides en «Norsk sykehusplan», skriver Arne Laudal Refsum i et debattinnlegg.

Dagsavisen 23.4. 2010

97 % får ja til sykmelding

Norske leger gir sykmelding til nesten alle som ber om det. 97 prosent av dem som har deltatt i undersøkelsen får ja når de spør. – Det tallet kunne gjerne vært lavere, sier Gisle Roksund, leder for Norsk forening for allmennmedisin (NFA). – Samtidig er tallet et uttrykk for at lege/pasient-forholdet er basert på tillit. Vi kjenner personer over tid, og det store flertallet kommer til oss i ærlige hensikter.

VG 23.4. 2010

Anbefalte artikler