Fornøyde leger

Artikkel

Illustrasjon Lael Henderson, © Images.com/Corbis/SCANPIX

Norske leger er tilfredse – med jobben og med tilværelsen for øvrig (se side 1028). Viktige temaer for legers arbeidshverdag: rammevilkår for spesialisthelsetjenesten og legens rolle som sykmelder, vil bli debattert på årets landsstyremøte som avholdes 26.5. til 28.5. 2010 i Oslo (se side 1062).

Anbefalte artikler