Etnisitet påvirker risiko for multippel sklerose

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Innvandrere fra Midtøsten som bor i Norge har en langt høyere forekomst av multippel sklerose enn innvandrere fra Asia og Afrika.

Cathrine Smestad. Foto privat

Forekomsten er også langt høyere enn blant personer i hjemlandet deres. Cathrine Smestad har identifisert multippel sklerose-pasienter bosatt i Oslo med fokus på forekomst blant ikke-vestlige innvandrere. Det er første gang en slik studie er gjort, og funnene antyder at både genetikk og miljø har betydning for sykdomsrisiko.

– Forekomst av multippel sklerose viser stor geografisk variasjon, og flytting mellom områder med ulik forekomst er forbundet med endret sykdomsrisiko. Studien vår viser en økning i prevalensen i Oslo i løpet av de siste ti årene, og bekrefter at hovedstaden er et høyrisikoområde med en prevalens på 170/100 000 blant norske pasienter, sier Smestad.

Hun fant store forskjeller mellom ulike ikke-vestlige befolkningsgrupper, og forekomsten blant innvandrere fra Midtøsten var høyere enn forventet.

– Vi fant en prevalens på 85/100 000 blant innvandrere fra Midtøsten. Dette er dobbelt så høy forekomst som det vi ser i studier fra hjemlandet til mange av dem, Iran. I tillegg er det langt høyere prevalens enn blant innvandrere fra Asia og Afrika, som var på 20 – 21/100 000. Hvorfor det er slik, vet vi ikke, men funnene kan tyde på at foreløpig ukjente miljøfaktorer kan påvirke risikoen blant individer med ulik genetisk disposisjon for sykdommen, sier Smestad.

Hun disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 24.3. 2010, med avhandlingen Multiple sclerosis. Prevalence, outcome and clinical correlations to HLA-genes.


Multippel sklerose: Kronisk immunmediert demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet. Sykdommen rammer unge voksne. Gjennomsnittlig debutalder er 30 år. Anslagsvis 7 000 personer lever med multippel sklerose i Norge.

Prevalens: Hvor mange individer i en bestemt gruppe som har en gitt tilstand eller sykdom på et gitt tidspunkt.

Anbefalte artikler