Hjelpemiddel for å redusere avvik

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens helseorganisasjons (WHO) sjekkliste for trygg kirurgi er et hjelpemiddel for å redusere avvik fra etablerte prosedyrer ved kirurgiske inngrep og derav redusere skader og komplikasjoner.

  Legeforeningen og andre aktører arrangerte i april et fagseminar om WHOs sjekkliste («WHO’s Safe Surgery Checklist») for trygg kirugi.

  – Jeg håper operasjonspersonell og deres ledere vil lære mer og utveksle praktiske erfaringer med innføring og bruk av sjekklisten, sier Ellen Deilkås, leder i Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg.

  Seminaret belyste også fallgruver ved bruk av sjekklister generelt, og erfaringer fra annen sikkerhetskritisk virksomhet som viser at hensiktsmessig bruk av sjekklister avhenger av god sikkerhetskultur. – Vi tror deltakerne også hadde nytte å lære om dette, sier Deilkås.

  Høsten 2009 ble WHOS sjekkliste for trygg kirurgi diskutert internt av Norsk kirurgisk forening (NKF) og pasientsikkerhetsutvalget. Mange sykehus har innført bruk av sjekklisten, og det ble uttrykt et behov for å utveksle erfaringer.

  Med bakgrunn i felles interesse gikk derfor blant andre Norsk kirurgisk forening, pasientsikkerhetsutvalget og Kunnskapssenteret sammen under en felles agenda, og man ble enige om å gjennomføre et fagseminar slik at operasjonspersonell kunne få mulighet til å utveksle erfaringer om hvordan sjekklisten kan og bør brukes.

  En pilotstudie fra 2008 viser at bruk av sjekklisten reduserte en tredel av komplikasjoner og dødsfall ved kirurgiske inngrep. Åtte sykehus var med i piloten og resultatene ble publisert i New England Journal of Medicine i januar 2009 (1).

  Les mer om sjekklisten på WHOs Internett-sider under overskriften «Trygg kirurgi redder liv»: www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media